Kvinne fikk erstatning da en bolt i spinningsykkelen knakk så hun falt og skadet seg i nakke og skulder.Kvinne fikk erstatning da en bolt i spinningsykkelen knakk så hun falt og skadet seg i nakke og skulder.

Lurer du på om du har en sak?

Ulykke på spinningsykkel ga erstatning

2018-04-30
Økten på spinningssykkel fikk store konsekvenser for kvinnen, da deler av sykkelen løsnet. Nå har lagmannsretten avgjort at treningssenteret må betale erstatning

Lagmannsretten kom under tvil til at treningssenteret var erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for skaden kvinnen pådro seg da hun falt av spinningsykkelen.

Da hun spente fast føttene til sykkelen og skulle sette seg på setet, knakk bolten som setet var festet til. Dermed falt hun bakover på en annen spinningsykkel. Denne traff hun med nakke og skulderpartiet. Det førte til varige skader og vedvarende smerter i nakke og hode. Hun merker også noe i høyre arm og hånd.

Har du blitt skadet i en ulykke? Les vår guide her

Den uheldige kvinnen falt delvis ut av arbeid på grunn av skadene. Frem til ulykken jobbet hun i 100 prosent stilling, men klarer nå bare å fungere i 50 prosent.

I sin dom legger lagmannsretten legger til grunn at bolten knakk som følge av materialtretthet eller slitasje, uten at treningssenteret kan lastes for det. Likeledes er det på det rene at heller ikke kvinnen kan bebreides for at uhellet skjedde med et slikt resultat. Leder ved treningssenteret opplyser at det ikke er tegnet ansvarsforsikring for denne type skader.

Det er opplyst at det har skjedd et tilsvarende uhell én gang tidligere ved sentret, men den gang oppsto det ingen personskade.

Når gir personskade rett til erstatning?

Personskade kan gi krav på erstatning, men forsikringsselskapene vil helst betale minst mulig i erstatning etter personskade.

Har du blitt alvorlig skadet i ulykke? Kontakt oss i dag og la oss hjelpe deg også å få mer i erstatning. Vi gir deg en uforpliktende gjennomgang og vurdering av din sak og hvilke muligheter du har for å nå frem med ditt erstatningskrav etter personskade.

Vi er ledende spesialister innen erstatningssaker, forsikring og personskade og er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at våre klienter skal få den erstatningen de har krav på.

Kontakt oss