Rideulykke ga alvorlige skader, og ridesenterets forsikringsselskap ble dømt til å betale erstatning.Rideulykke ga alvorlige skader, og ridesenterets forsikringsselskap ble dømt til å betale erstatning.

Lurer du på om du har en sak?

Rideulykke medførte ansvar for ridesenter

En rideulykke medførte at en kvinne brakk nakken, og hun krevde erstatning fra ridesenterets forsikringsselskap. Selskapet nektet å betale erstatning, men vant ikke frem i Høyesterett.

Kvinnen hadde leid hester til seg selv og døtrene på et ridesenter. I galopp på en ridevei, bukket plutselig hesten slik at kvinnen ble kastet av. Både nakke-, bryst- og ryggvirvler ble påført brudd, og hun ble senere konstatert 21 prosent medisinsk invalid. Hun er i dag 50 prosent ufør.

Det var først etter at kvinnen fikk vite at den 19 år gamle hesten hun hadde fått tildelt av hestesenteret, hadde rykte på seg for å bukke, at hun tok opp spørsmålet om erstatning.

Hestesenter var ansvarsforsikret i Gjensidige, og selskapet avviste at kvinnen hadde rett til erstatning. Gjensidige mente at kvinnen hadde akseptert risikoen for ulykke og skade, idet hun leide hesten og la ut på tur.

Kvinnen saksøkte Gjensidige og vant frem i Gjøvik tingrett i 2016. Tingretten fastslo at forsikringsselskapet var erstatningsansvarlige for personskadene rytteren ble påført. Saken ble anket. Eidsivating lagmannsrett kom frem til at «ulykkeshesten» ikke representerte en større risiko enn en normal hest. Ved å sette seg på hesten, overtok hun ansvaret på ridetur uten tilsyn fra hestesenteret, mente lagmannsretten.

Kvinnens mente imidlertid at skadeserstatningslovens regler om objektivt ansvar for dyr ikke åpner for å nekte erstatning basert på aksept av risiko. Hun anket derfor til Høyesterett.

Det objektive ansvaret er i dag nedfelt i skadeerstatningsloven. Regelen går ut på at dyrets eier har ansvar for skader som dyret forårsaker, uavhengig av om eieren har skyld i det som skjedde eller ikke. Gjensidige mente at det burde være større rom for ansvarsbortfall på grunn av aksept av risiko. 

Høyesterett ga kvinnen medhold i at hestesenteret er erstatningsansvarlige, etter den objektive erstatningsregelen i skadeerstatningsloven § 1-5.

Høyesterett kom frem til at kvinnen ikke kunne anses for å ha akseptert risikoen for å bli kastet av hesten, på måten dette skjedde på. Videre legger Høyesterett til grunn:

  • Den som regelmessig tar seg en tur på rideskolehester, må regne med at de kan falle av hesten. Fra rytterens side, fører slike fall ikke til skader som er så alvorlige at de medfører økonomisk tap. Risikoen for slike skader kan da ikke anses som akseptert.
  • Rideskoler driver derimot kommersiell virksomhet, hvor personskader kan fremstå som en typisk og påregnelig risiko ved virksomheten. Dermed er det også rideskolen som er nærmest til å være risikoen for slike skader.

«Det er ingen garanti mot at også en søndagstur på en rolig rideskolehest, slik det er tale om her, kan ende i en ulykke, i verste fall til og med dødsulykke. Selv om alle som har noe erfaring med hester må vite det, betyr ikke det at enhver skade dermed må anses akseptert. Det gjelder selv om man frivillig har innlatt seg med dyret», står det i dommen fra Høyesterett.

Dermed er det ikke sagt at et ridesenter blir fullt ansvarlig for enhver skade en rytter pådrar seg. Ikke alle rytterskader eller fallskader, vil ha sin årsak i dyrets adferd eller egenskaper.

Har du blitt alvorlig skadet i ulykke? Kontakt oss i dag og la oss hjelpe deg også å få mer i erstatning. Vi gir deg en uforpliktende gjennomgang og vurdering av din sak og hvilke muligheter du har for å nå frem med ditt erstatningskrav etter personskade.

Vi er ledende spesialister innen erstatningssaker, forsikring og personskade og er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at våre klienter skal få den erstatningen de har krav på.

Kontakt oss