Loss of license skal gi økonomisk sikkerhet når en sjømann ikke lenger får lov til å jobbe på sjøen. Det bryr ikke Tryg forsikring seg noe om, og vil ikke betale slik erstatning.Loss of license skal gi økonomisk sikkerhet når en sjømann ikke lenger får lov til å jobbe på sjøen. Det bryr ikke Tryg forsikring seg noe om, og vil ikke betale slik erstatning.

Har du blitt lurt av Tryg i det siste?

Tryg erklærer krig mot egne kunder

Tryg nektet å rette seg etter vedtak fra Finansklagenemnda, og flere sjømenn fikk ikke utbetalt erstatning for loss of license fra selskapet. Nå krever Finanstilsynet en forklaring.

(NRK:) Tryg forsikring nektet å akseptere i alt ni sjømenn ikke lenger kunne jobbe på sjøen, og nektet å betale ut erstatning for loss of license. Dette medførte store økonomiske problemer for de rammede sjømenn, og en av dem forteller til NRK at han har vært nødt til å selge huset som en følge av Trygs policy.

Det var i fjor at Finansklagenemnda konkluderte med at Tryg hadde gitt avslag på feil grunnlag når selskapet nektet å akseptere legeerklæringer fra sjømannslegene som slo fast at sjømennene var arbeidsudyktige. Forsikringsselskapet ønsker å bruke sine egne leger og deres vurderinger i sine avgjørelser.

- Finansklagenemnda mener vi skal være bundet av sjømannslegens avgjørelse. Vi mener at vi må kunne gjøre denne vurderingen som forsikringsselskap, uttaler kommunikasjonssjef i Tryg Ole Irgens til NRK. Han opplyser videre at forsikringsselskapet kommer til å lete etter egnede saker for å få prøvd sitt standpunkt for domstolene.

Les NRKs artikkel her.

- Dette er i realiteten en krigserklæring mot forsikringskundene, og en orientering om at Tryg kommer til å gi avslag på erstatning selv om de som er blitt skadet ikke er i stand til - og heller ikke får lov til - å jobbe på sjøen, sier advokat Thorsteinn J. Skansbo i advokatfirmaet Robertsen. - Forsikringsselskapets holdning er en trussel mot de skadedes rettssikkerhet. Arbeidsgivere som tror de kjøper trygghet for sine ansatte med forsikringsavtaler i dette selskapet, kjøper i realiteten bare en usikkerhet og problemer for dem som blir skadet og som trenger den finansielle tryggheten som et seriøst forsikringsselskap ville gitt dem.

Er du lurt av Tryg, eller et annet forsikringsselskap, oppfordrer vi deg til å kontakte våre advokater. Vi har lang erfaring med å slåss for de skadelidte og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.


Kontakt oss