Skal du kreve erstatning etter yrkesskade?

Tema arbeidsulykker: Avdekket farlige forhold på 200 byggeplasser

Arbeidsulykker er noe man ønsker å unngå. Denne våren ble 500 byggeplasser kontrollert av Arbeidstilsynet, og nesten halvparten fikk arbeid stanset på grunn av farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden.

Nærmere 200 virksomheter risikerer nå overtredelsesgebyr etter storaksjonen denne våren.

- Målet med aksjonen er å forebygge arbeidsulykker. Å utsette arbeidstakerne sine for noe så farlig som å jobbe med sag der verneinnretningen er fjernet, må få konsekvenser, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tilsynet gikk på tilsyn på byggeplasser hvor de har blitt tipset om at det foregår farefullt arbeid. Resultatene fra aksjonen representerer derfor ikke nødvendigvis snittet i byggebransjen.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått en yrkesskade?

Arbeidstilsynet fokuserer på få ned antall fallulykker, samt å redusere antall skader på fingre og hender. Under tilsynet undersøkte primært om arbeid i høyden ble utført på en sikker måte og om sager hadde påmontert vern og spaltekniv.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter arbeidsulykke?

Tilsynet avdekket også mangler ved atkomsten til stillaset, eller atkomst mellom etasjene i stillaset. Denne typen mangler gir risiko for fall.

Andre funn var stiger som ikke var sikret for velting, usikrede åpninger og manglende fallsikring.

Har du fått en yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og en sak om erstatning etter personskade kan innebære en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker.

Våre advokater har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta derfor kontakt med oss i dag. Du kan også ringe oss på tlf. 05789

Kontakt oss