Lurer du på om du har en sak?

Svikt i helsetjenester rapporteres ikke

Hvert år får mellom 1200–1500 pasienter medhold i at de har krav på pasientskadeerstatning. Mange av disse erstatningssakene skyldes svikt i behandlingen eller en svikt i form av en feildiagnose.

(Aftenposten:) Alle sykehus er pålagt å ha avvikssystemer der uønskede hendelser, pasientskader og nesten-skader skal meldes. I en undersøkelse fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) viser det seg imidlertid at bare en tredjedel av tilfellene ble meldt som avvik. Verst var Helgelandssykehuset, som ikke meldte inn noen av sine 16 behandlingssvikter i årene 2014-2017.

– Uten en god nok rapportering av pasientskader og behandlingssvikt kan ikke sykehusene lære av sine feil. NPE ønsker å bidra til å forebygge skader og øke pasientsikkerheten i helsetjenesten, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad til Aftenposten.

Jørstad mener resultatene i undersøkelsen viser at det kan være behov for å styrke meldekulturen ved sykehusene. Den kulturen kan handle om manglende åpenhet og frykt for at melding av feil kan få uheldige konsekvenser, tror NPE-toppen.

– Underrapportering internt i sykehusene er et problem, bekrefter Thorsteinn J. Skansbo, advokat og partner i Advokatfirmaet Robertsen. – Vi kunne imidlertid godt sett for oss at NPE også tok et ordentlig ansvar og rutinemessig også rapporterte inn de erstatningssakene der det forekommer svikt i helsetjenesten. Det foreligger ingen slik rapportering i dag, noe som kunne avhjulpet flere fremtidige sykehusfeil hvis det er det man ønsker, mener Skansbo.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag.

Kontakt oss