Alt for mange trafikkulykker forårsakes av ruspåvirkede sjåfører. Alt for mange trafikkulykker forårsakes av ruspåvirkede sjåfører.

Lurer du på om du har en sak?

Rus forårsaker for mange trafikkulykker

Trafikkulykker forårsakes ofte av ruspåvirkede sjåfører, og gir alvorlige skader. Trygg Trafikk etterlyser målrettet og bred innsats for å bli kvitt problemet.

Alt for mange sjåfører kjører i ruspåvirket tilstand, og utgjør en betydelig trafikkrisiko både for seg selv og andre på veiene. Ruskjøring omfatter kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler, som alle gir en negativ innvirkning på kjøreevnen. Alkohol er vanligst, og er også det rusmiddelet som forårsaker flest trafikkulykker.

Trygg Trafikk tar på sine hjemmesider til orde for at det må gjøres omfattende tiltak for å redusere risikoen for trafikkskader forårsaket av ruspåvirkede sjåfører. Blant tiltakene som Trygg Trafikk ønsker, er:

  • Det må stilles krav til obduksjon av alle trafikkdrepte slik at vi får bedre oversikt over omfanget av ruskjøring og kan iverksette målrettede tiltak.
  • Nye helsekrav til førerretten må følges opp med strengere praksis blant fastlegene, samt tilsyn med fastlegene.
  • Muligheten til å inndra førerretten iht. Vegtrafikklovens §34 bør oftere tas i bruk gjennom økt samarbeid mellom Fylkeslegen, Statens vegvesen og politiet.
  • Antallet politikontroller som forebygger og avdekker ruskjøring må økes betydelig.
  • Påbud om alkolås i buss og minibuss bør utvides til å omfatte drosjer og på sikt alle nye kjøretøy.
  • Det bør innføres en ordning for bruk av alkolås som et alternativt vilkår for førerrett for personer med alkoholproblemer.
  • Det bør innføres en ordning for bruk av alkolås som alternativ til inndragning av førerretten for promilledømte.

Er du blitt skadet som følge av en trafikkulykke, vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Muligheten for å få riktig erstatning øker betraktelig hvis du bruker en advokat som har erfaring med erstatningsrett.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss