Lurer du på om du har en sak?

Øker fartsgrensene på farlige veier

Trygg Trafikk frykter flere trafikkulykker, og kritiserer samferdselsminister Jon Georg Dale for å sette opp fartsgrensene på utsatte veistrekninger.

Etter en større gjennomgang av strekninger med mange trafikkulykker i 2011, ble fartsgrensene senket fra 80 til 70 km/t. Formålet var å redusere antall alvorlige trafikkulykker på disse strekningene med høy risiko knyttet til fart.

Fart påvirker både ulykkesrisikoen og skadeomfanget ved en ulykke. Selv små endringer av gjennomsnittsfarten påvirker antallet veitrafikkulykker og hvor alvorlige ulykkenes blir. Høy fart var medvirkende faktor i 42 prosent av alle dødsulykker i trafikken i perioden 2005-2016 (1). Lavere fart er en av de viktigste forklaringsfaktorene for nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken i perioden 2000-2012 (2).

Når fartsgrensene igjen skal økes på utsatte strekninger, mener Trygg Trafikk at samferdselsministeren går mot faglige anbefalinger. Foreningen viser til at også Statens vegvesen har konkludert med at man ikke kan anbefale å øke fartsgrensen på tre av de seks aktuelle strekningene. Til det er risikoen for at vi får flere alvorlige trafikkulykker for stor. Det vil først være aktuelt å vurdere høyere fartsgrense etter at nødvendige tiltak for å bedre sikkerheten er gjennomført.

Les artikkelen fra Trygg Trafikk her.

Trenger jeg advokat etter trafikkulykke?

Ved erstatningskrav etter alvorlige trafikkulykker vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss