Lurer du på om du har en sak?

Nesten alle sykehus bryter loven

Helsetilsynet har avdekket at nesten alle sykehus bryter loven når det kommer til pasientbehandling. I Norsk Pasientskadeerstatning, utbetales erstatninger som aldri før.

(VG:) I et landsomfattende tilsyn som fortsatt pågår i regi av Helsetilsynet, så er det til nå påvist lovbrudd ved syv av åtte sykehus. Helsetilsynet er den overordnede tilsynsmyndigheten for blant annet helse- og omsorgstjenester i Norge.

– Allerede ved sengepostplassering, som gjøres før de gastrokirurgiske pasientene er ankommet akuttmottaket, bryter sykehuset loven og utsetter pasienten for  uforsvarlig høy risiko, sier seniorrådgiver Jens Christian Bechensten ved Fylkesmannen i Innlandet til VG. Han har ledet tilsynet ved Hamar Sykehus. 

Les VGs artikkel her

Rekord i utbetaling av erstatning

På sin side utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i 2019 til sammen 1074 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter pasientskade. Dette er det største beløpet NPE har utbetalt i erstatninger i løpet av ett år og en økning fra 2018 på seks prosent. 

- Kombinasjonen av lovbrudd i sykehusene og økte utbetalinger av pasientskadeerstatning må ses i sammenheng, og er svært bekymringsverdig, uttaler advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Advokatutgifter dekkes

Ved beregning av erstatning etter at pasientskaden er godkjent av NPE, så aksepterer NPE å dekke utgifter til salær til advokat. Advokatbistand utenom dette dekkes ikke av NPE, men gevinsten ved å bruke advokat overstiger ofte den faktiske kostnaden du har. Derfor bør du uansett vurdere å bruke advokat som er erfaren med pasientskadesaker.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss