Møteulykker kan gi store skader og erstatningskrav. Hør med våre advokater.Møteulykker kan gi store skader og erstatningskrav. Hør med våre advokater.

Lurer du på om du har en sak?

Møteulykker dreper mange

Møteulykker gir alvorlige trafikkskader, og dreper mange. I oktober 2017 var fem av ti dødsfall i trafikken fra møteulykker.

I oktober mistet seks menn og fire kvinner livet i møteulykker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Blant de trafikkdrepte var fem bilførere, tre kjørte MC og to tilhørte andre grupper.

I perioden januar-oktober omkom 82 mennesker i trafikken i Norge. Det er 40 færre enn i samme tidsrom i fjor.

Møteulykker og utforkjøringer tar flest liv på veiene. 65 prosent av alle som døde og 51 prosent av alle hardt skadde frem til juli, var involvert i møteulykker eller utforkjøringsulykker, viser statistikken. Det ligger mye sorg og lidelse bak disse tallene.

Flere faktorer er som regel medvirkende til at ulykkene skjer, blant annet farlig sideterreng, feilvurderinger og høy fart.

Trafikkulykker ga 279 hardt skadde

Politiet registrerte rundt 2000 ulykker i årets seks første måneder, hvorav 279 ble hardt skadet. 2546 personer ble skadet i trafikken første halvår i år, melder SSB.

Alle fysiske og psykiske skader som er forårsaket av en trafikkulykke vil kunne gi erstatningskrav. Skal du kreve erstatning etter trafikkskade, bør du engasjere en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette er kanskje det viktigste skrittet du kan ta mot en riktig erstatning for din trafikkskade.

Vi har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta derfor kontakt med oss i dag.

Kontakt oss