Arbeidsulykker med døden til følge rammer flest mennArbeidsulykker med døden til følge rammer flest menn

Dødsulykke på jobb

Menn er mest utsatt for dødsulykker på jobb

Det er i mannsdominerte arbeidsplasser at flest mister livet, og de fleste arbeidsulykkene kunne ha vært forhindret. I 2016 døde 25 personer av yrkesskader.

Av alle som omkom i arbeidsulykker i fjor var det to kvinner og 43 menn, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

- De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått, og det er ofte enkle grep som skal til, sier Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet.

Tilsynsmyndighetene registrerte fem flere dødsulykker i 2016 enn året før, viser SSBs statistikk over arbeidsulykker. Av dødsulykkene i fjor utgjorde helikopterulykken ved Turøy i april nær 30 prosent.

I fjor registrerte Arbeidstilsynet 25 dødsfall, Luftfartstilsynet registrerte 15 dødsulykker og Sjøfartsdirektoratet meldte om fem dødsulykker, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). De fleste ulykkene med dødelig utfall skjer innenfor de mannsdominerte sektorene transport og lagring, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer hardt både personlig og samfunnsøkonomisk. 3,7 arbeidsulykker per 1000 ansatte i Norge medfører langvarig fravær, ifølge SSB-rapporten.

Har du fått en yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og en sak om erstatning etter personskade kan innebære en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker.

Våre advokater har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta kontakt med oss i dag.


Seks viktige råd for å forebygge arbeidsulykker:

  • Arbeidsgiver å gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben, er kjent med risikoforholdene han kan komme borti.
  • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.
  • Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.
  • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
  • Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid. • Noen arbeidstakere er mer risikoutsatt enn andre. Dette gjelder særlig utenlandske, unge og arbeidstakere som er ny på arbeidsplassen. Det er særskilt viktig at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak rettet mot dem som er mest utsatt. Kilde: Arbeidstilsynet
Kontakt oss