personskadesiden

Gebyr skal gi færre fallulykker

Arbeidstilsynet varsler aksjon i bygg- og anleggsbransjen mot de mange fallulykkene bransjen opplever. Ved å sette fokus på fallskader, ønsker tilsynet å begrense antallet yrkesskader som oppstår.

I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3 500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen. Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, de fleste stansingene på grunn av farlig arbeid i høyden. Nå varsles nye tilsyn i bransjen, med gebyrer til de største synderne.

- Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim Webb på tilsynets hjemmesider.

Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og alvorlig, og faren for alvorlige yrkesskader er stor. Virksomhetene som bryter regelverket kan derfor nå vente seg å bli møtt med enda strengere reaksjoner. Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50 000 kroner.

Les mer om arbeidstilsynets aksjon her

Hvis du har vært i en fallulykke og vurderer å kreve erstatning for skadene ulykken har pådratt deg, bør du oppsøke advokat og høre nærmere om mulighetene du har. Det er vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået, fordi et erstatningskrav alltid skal beregnes individuelt for den enkelte. Det er dermed mindre interessant å se på hva andre personer har fått i erstatning for sine skader.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Kontakt våre advokater idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss
Din beskjed