Fallulykker på arbeidsplassen

Gebyr skal gi færre fallulykker

Arbeidstilsynet varsler aksjon i bygg- og anleggsbransjen mot de mange fallulykkene bransjen opplever. Ved å sette fokus på fallskader, ønsker tilsynet å begrense antallet yrkesskader som oppstår.

I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3 500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen. Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, de fleste stansingene på grunn av farlig arbeid i høyden. Nå varsles nye tilsyn i bransjen, med gebyrer til de største synderne.

- Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim Webb på tilsynets hjemmesider.

Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og alvorlig, og faren for alvorlige yrkesskader er stor. Virksomhetene som bryter regelverket kan derfor nå vente seg å bli møtt med enda strengere reaksjoner. Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50 000 kroner.

Les mer om arbeidstilsynets aksjon her

Hvis du har vært i en fallulykke og vurderer å kreve erstatning for skadene ulykken har pådratt deg, bør du oppsøke advokat og høre nærmere om mulighetene du har. Det er vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået, fordi et erstatningskrav alltid skal beregnes individuelt for den enkelte. Det er dermed mindre interessant å se på hva andre personer har fått i erstatning for sine skader.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt våre advokater idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss