Lurer du på om du har en sak?

Båtulykke: Fest og båttur hjem endte tragisk

2019-08-02
Ved båtulykker i fjor skyldtes 20 prosent av dødsulykkene at båten gikk på grunn eller kolliderte på vei hjem fra uteliv, ifølge forskere ved Statens Havarikommisjon.

Hver femte forulykkede i 2018 omkom da båten gikk på grunn eller kolliderte. I alt døde 23 personer i ulykker med fritidsbåt i fjor.

Det som går igjen i dødsulykkene er høy fart, ruspåvirkning og mørke. Kollisjoner og grunnstøtinger skjer typisk på vei hjem fra uteliv. 

Førerne var båtvante og kjent i farvannet. Men hverken førere eller passasjerer rakk å reagere før ulykkene inntraff, skriver forskere i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Statens Havarikommisjon for transport (SHT) har kartlagt dødsulykkene i fritidsbåter de siste ti årene, for å finne kunnskapsbaserte tiltak for forebygging av ulykker. Faktorer som gikk igjen i dødsulykker på vei hjem fra uteliv var:

  • Alle de involverte i slike ulykker var yngre enn 45 år, og tre var tenåringer. 
  • Fem av seks båtførere var ruspåvirket, med en gjennomsnittlig promille på 1,4. 
  • Promillegrensen er 0,8 promille for båtførere av båt under 15 meter.
  • De omkomne hadde fått livstruende hodeskader, som enten var direkte dødsårsak eller indirekte årsak til drukning.


Mellom 2008 og 2017 mistet 367 personer livet i fritidsbåtulykker. 

De siste ti årene har i snitt 35 mennesker omkommet hvert år i fritidsulykker i båt. Antallet fatale ulykker i fritidsbåter i fjor var det laveste antallet på 18 år, og seks færre dødsulykker enn året før. I perioden 2013-2018 var 92 prosent av de omkomne menn, med en gjennomsnittsalder på 52 år.

Båtulykke og erstatning

Hvis du har vært utsatt for en båtulykke, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet båtulykken har gitt deg. Båtulykke som medfører personskade kan gi rett til erstatning enten under båtens ansvarsforsikring eller under båtførerens egen ansvarsforsikring dersom det er tegnet slike forsikringer. 

Ofte vil det foreligge en ansvarsforsikring også på småbåter, som dekker skader båtulykken forårsaker både på personer og ting. Disse forsikringene er som regel begrenset opp til en bestemt sum, slik at det ikke er alltid slik at forsikringen dekker hele tapet.

Hvis båten ikke har ansvarsforsikring og forsikringen heller ikke dekker hele tapet etter båtulykken, må man undersøke om båtføreren har en egen ansvarsforsikring. Disse forsikringene er også ofte beløpsbegrenset, og det kreves som regel uaktsomhet fra båtførerens side for at du skal kunne kreve erstatning gjennom disse forsikringene.

Dersom verken båt eller båtfører har forsikring, eller disse ikke har nok dekning til å betale erstatning for hele tapet, er du henvist til å kreve erstatning av båtføreren direkte. Erstatningskravet avgjøres da etter alminnelig erstatningsrett, som vil kreve at båtføreren har utvist uaktsomhet.

Vi har over 30 års erfaring med saker innen erstatning og forsikring. Dersom du lurer du på om du har en erstatningssak ta kontakt med oss . Første samtale er gratis.

Kontakt oss