Arbeidsulykker skader mer enn 1000 unge hvert årArbeidsulykker skader mer enn 1000 unge hvert år

Har du vært i en arbeidsulykke?

Arbeidsulykker skader mer enn 1000 unge hvert år

Hvert år skades mer enn 1000 unge i arbeidsulykker, ifølge Arbeidstilsynet. Arbeidsulykker kan gi alvorlige personskader, og betydelige erstatningskrav.

Hvert år blir rundt 1150 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker, viser tall fra SSB. I tillegg til dette har 20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011.

- Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier Trude Vollheim Webb, direktør i Arbeidstilsynet på Arbeidstilsynets nettsider.

- Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi likevel altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge ulykker blant unge arbeidstakere. Ulykker kan og skal forebygges, sier Vollheim Webb.

Arbeidstilsynet gjennomfører mer enn 15 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med opplæring og informasjon på norske arbeidsplasser. Manglende informasjon og opplæring er en viktig bakenforliggende årsak til ulykkene som skjer.

Les artikkelen fra Arbeidstilsynet her

Har du blitt utsatt for en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning for det tapet som yrkesskaden gir deg. Våre advokater har jobbet spesialisert med personskade- og yrkesskadesaker over flere år. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på.


Kontakt oss