Vi avslører det forsikringsselskapene ikke vil at du skal vite

Som personskadet er det ofte vanskelig å kreve erstatning fra et forsikringsselskap, som har egne oppskrifter og retningslinjer for hva som skal skje. I denne artikkelen ser vi litt på hva forsikringsselskapene IKKE vil fortelle deg før det er for sent, og du blir nektet erstatning.

Når du har fått en personskade etter enten en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, så kan du fremme krav om erstatning overfor det ansvarlige forsikringsselskapet. 

Forsikringsselskapet tar imot skademeldingsskjemaet og tar saken inn under behandling, men lar være å fortelle deg helt sentrale opplysninger om hvordan de vil vurdere bevisene i saken din. Når erstatningen din skal utbetales til slutt, vil selskapet bruke din manglende kunnskap mot deg og til å redusere erstatningen din. I verste fall kan du risikere å ikke få noe.

Forsikringsselskapene vil i forbindelse med behandlingen av saken din, gjennomgå og lese de medisinske journalene dine svært grundig - også fra tiden før ulykken. Dette er for å kunne sammenligne din helsemessige situasjon fra tiden før ulykken med hvordan den er blitt etter at ulykken inntrådte. For å kunne gjøre dette vil selskapet be deg om fullmakt til å innhente journalene dine, og du plikter å la selskapet få all den relevante og nødvendige informasjonen de trenger for å kunne vurdere personskaden din opp mot det erstatningsansvaret som selskapet har. Dette får du vanligvis informasjon om når du melder din personskade til forsikringsselskapet.

Det du derimot ikke får informasjon om, er hvordan forsikringsselskapet leser journalene dine, og hva de leter etter når de skal vurdere sitt erstatningsansvar overfor deg. Alle vanlige skader forventes å følge en utvikling der smertene er mest intense den nærmeste tiden etter ulykken, for deretter å avta gradvis og stabilisere seg på et nivå som ligger lavere enn hva du opplevde da skaden var helt fersk. Forsikringsselskapet vil forvente at dette kan leses ut av journalen din, men forteller deg ikke ved begynnelsen av saken din hvor viktig det er at du oppsøker lege jevnlig gjennom hele denne perioden.

Dette betyr at du fra ulykkestidspunktet og mens erstatningssaken din er til behandling hos forsikringsselskapet bør oppsøke lege jevnlig. Du må også sørge for at de plagene du har - og alle de plagene du har - etter ulykken blir notert ned i journalen. Hvis du oppsøker lege på grunn av noe som ikke skyldes ulykken, bør du også få legen til å notere ned at du fortsatt er plaget etter ulykken. Ellers risikerer du at selskapet anfører at du har blitt frisk, og at de plagene du senere får notert ned må skyldes noe annet enn ulykken de har ansvaret for. Du vil også møte den samme anførslene hvis det er perioder du ikke har oppsøkt lege, slik at det er "tomrom" i journalen din.

Særlig viktig er dette ved skader som ikke kan bekreftes ved røntgen, CT mv - slik som eksempelvis whiplash/nakkesleng.

Hvis du er en person som biter tennene sammen og prøver å jobbe uten å klage til legen din jevnlig, så vil selskapet bruke dette som et argument for å nekte deg erstatning. Det er mange eksempler i rettspraksis på at slike, samvittighetsfulle personer blir "straffet" erstatningsmessig når helsen til slutt ikke lenger tillater den vanlige arbeidsmengden.

Forsikringsselskapene bygger sine anførsler på en feiltolkning av Høyesteretts praksis og vektlegging av journaler, men får dessverre ofte medhold i sine anførsler når det er mangler i journalene. En dyktig advokat vil vite hvordan du likevel kan bevise at du har fått personskade etter ulykken, men den viktigste jobben kan du gjøre ved å følge rådene ovenfor.

Sørg derfor for at du oppsøker lege jevnlig gjennom hele skadeforløpet, og at det noteres ned i journalene hvilke plager du har. Betydningen av dette får du ingen informasjon om fra forsikringsselskapene før det er for sent. Du får bare vite det i form av et avslag eller reduksjon i erstatningen din - når det er for sent.

Opplever du problemer med erstatningsoppgjøret, bør du kontakte advokat. Gjennom Personskadesiden får du kontakt med advokater som er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsbransjen, og som gjennomgående får gode resultater for sine klienter. Ta kontakt med oss idag og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss