Forsikringsoppgjør etter personskade

Forsikringsoppgjør etter personskade

En ulykke som gir en personskade, eksempelvis i form av en trafikkskade eller yrkesskade, kan medføre store tap. Dette vet selskapene å utnytte i forsikringsoppgjør etter personskade. Konsulter derfor spesialisert advokat

Hvis du blir utsatt for en ulykke og får en personskade, eksempelvis i form av en trafikkskade eller yrkesskade, så kan du risikere å miste inntektsgrunnlaget ditt fordi du ikke lenger kan jobbe som før. Dette vet forsikringsselskapene å utnytte, og de vil ofte prøve å sette deg i en vanskelig økonomisk situasjon etter hvert som erstatningssaken din trekker ut i tid.

I det første året etter en ulykke vil du kunne motta sykepenger som dekker inntektstapet ditt. I denne perioden merker du dermed ikke så mye til de økonomiske konsekvensene av skaden din, og du får også som regel ganske greit dekket de utgiftene du har til behandling etc fra forsikringsselskapet ditt.

Hvis du har vært sykemeldt i et år, har du imidlertid ikke lenger krav på sykepenger. Er du etter dette første året ikke lenger i stand til å gå tilbake på jobb, så går du over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspengene dekker ikke lenger det fulle inntektstapet ditt, men bare 2/3 av dette. Dette er en inntektsnedgang som er merkbar for de aller fleste av oss.

I en erstatningssak med alvorlig personskade er ofte skaden din ikke medisinsk avklart ennå - ofte går det opptil et par år fra ulykken har skjedd og til skaden har stabilisert seg. For hver måned du ikke er tilbake i jobb, så plikter forsikringsselskapet etter loven å dekke det økonomiske tapet du opplever ved å motta arbeidsavklaringspenger. Jo lenger tid du er ute av jobb, jo mindre villig vil forsikringsselskapet være til å dekke det økonomiske tapet ditt fortløpende.

For det første vil forsikringsselskapet som regel bare dekke inntektstapet ditt etterskuddsvis - det vil si at du må komme deg gjennom en periode med redusert inntekt før du får dette kompensert. Denne perioden vil kunne variere i lengde, men det er ikke uvanlig at det kan ta flere måneder før du får inntektstapet erstattet fra forsikringsselskapet.

For det andre vil selskapet som regel ikke dekke inntektstapet ditt fullt ut. Det er vanlig at forsikringsselskapet påpeker "usikkerhetsmomenter" som begrunnelse for at du ikke skal ha den erstatningen du har krav på. Med andre ord er det slik at selv når du får erstattet inntektstapet ditt, så får du ikke full erstatning og må klare deg på en mindre inntekt enn du og din familie er vant til.

Noen forsikringsselskaper er tregere enn andre når det gjelder denne erstatningsplikten, og gjennomgående vil det være en ekstra treghet hvis forsikringsselskapet har satt ut skadebehandlingen til et eksternt skadebehandlingsselskap eller advokatfirma.

Årsaken til at du ikke får dekket inntektstapet ditt fullt ut mens du venter på en medisinsk avklaring og spesialisterklæring er ikke noe bransjen snakker om. Det er imidlertid ikke vanskelig å se at forsikringsselskapene tjener på at du som skadelidt mørnes økonomisk ved å ha mindre inntekter enn du er vant til. Ved gradvis å komme i en vanskeligere og vanskeligere økonomisk situasjon, vil forsikringsselskapet kunne presse deg til å måtte akseptere en dårligere økonomisk løsning enn du ellers ville ha tatt til takke med.

Har du fått en personskade som du skal kreve erstatning for, bør du derfor så tidlig som mulig prøve å redusere utgiftene dine og jobbe opp en økonomisk buffer som du kan tære på når forsikringsselskapet ditt begynner å drøye med utbetalingene sine. Det er ikke et spørsmål om hvorvidt dette vil skje, men et spørsmål om når. Bare ved å ha en økonomisk buffer kan du sørge for at forsikringsselskapet ikke lykkes i å presse deg til å takke ja til et erstatningsoppgjør du senere vil angre på.

Ta kontakt idag for en uforpliktende samtale. La oss hjelpe deg å få den erstatningen du har krav på!

Kontakt oss