Skal du kreve erstatning etter personskade?

09.11.2016: Hvordan vurderes en erstatningssak?

Hvordan vurderer et forsikringsselskap en erstatningssak etter personskade? Vi forteller deg det selskapet ikke vil at du skal få vite før det er for sent. Våre advokater kan hjelpe deg i din sak mot forsikringsselskapet

Skal du kreve erstatning etter en personskade, så melder du personskaden til det ansvarlige forsikringsselskapet som tar saken til behandling. Forsikringsselskapet vil imidlertid ikke på dette tidspunktet fortelle deg hvordan de vil vurdere bevisene i saken din. Dette er helt sentrale opplysninger, som holdes tilbake. Når erstatningen din skal utbetales til slutt, vil selskapet bruke din manglende kunnskap mot deg og til å redusere eller nekte deg erstatningen din. Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å informere deg, og flest mulig, om hvordan en personskadesak vurderes og behandles at det forsikringsselskapet som til slutt er ansvarlig for å utbetale erstatningen.

Forsikringsselskapene vil i forbindelse med behandlingen av saken din, gjennomgå og lese de medisinske journalene dine svært grundig - også fra tiden før ulykken. Dette er for å kunne sammenligne din helsemessige situasjon fra tiden før ulykken med hvordan den er blitt etter at ulykken inntrådte. Hvis du har hatt plager også før ulykken, så vil selskapet bruke dette til å anføre at du ville ha fått de samme plagene du har etter ulykken uansett, også selv om ulykken ikke hadde skjedd.

Når selskapet leser journalene dine fra tiden fra og med ulykkestidspunktet, så forventer selskapet at en ulykkesbasert skade skal følge en utvikling der smertene er mest intense den nærmeste tiden etter ulykken, for deretter å avta gradvis og stabilisere seg på et nivå som ligger lavere enn hva du opplevde da skaden var helt fersk.

Dette innebærer for det første at selskapet forventer at det foreligger journalnotater om skaden din allerede innen tre døgn etter at ulykken skjedde, og at disse notatene viser at skaden var enten omfattende eller svært smertefull.

For perioden etter tre tre første døgnene og frem til det i alle fall er gått et par år etter ulykken, er det viktig at du oppsøker lege jevnlig og får notert ned i journalene hvilke plager du har etter ulykken. Hvis du oppsøker lege på grunn av noe som ikke skyldes ulykken, bør du også i tillegg få legen til å notere ned at du fortsatt er plaget etter ulykken. Ellers risikerer du at selskapet anfører at du har blitt frisk, og at de plagene du senere får notert ned må skyldes noe annet enn ulykken de har ansvaret for. Du vil også møte den samme anførslene hvis det er perioder du ikke har oppsøkt lege, slik at det er "tomrom" i journalen din. Særlig viktig er dette ved skader som ikke kan bekreftes ved røntgen, CT mv - slik som eksempelvis whiplash/nakkesleng.

Hvis du er en person som biter tennene sammen og prøver å jobbe uten å klage til legen din jevnlig, så vil selskapet bruke dette som et argument for å nekte deg erstatning. Det er mange eksempler i rettspraksis på at slike, samvittighetsfulle personer blir "straffet" erstatningsmessig når helsen til slutt ikke lenger tillater den vanlige arbeidsmengden.

Forsikringsselskapene bygger sine anførsler på en feiltolkning av Høyesteretts praksis og vektlegging av journaler eller enkeltstående journalnotater, men får dessverre ofte medhold i sine anførsler når det er mangler i journalene. En dyktig advokat vil vite hvordan du likevel kan bevise at du har fått personskade etter ulykken, men den viktigste jobben kan du selv gjøre ved å følge rådene ovenfor.

Sørg derfor for at du oppsøker lege jevnlig gjennom hele skadeforløpet, og at det noteres ned i journalene hvilke plager du har. Betydningen av dette får du ingen informasjon om fra forsikringsselskapene før saken din skal avgjøres. Da får du bare vite det i form av et avslag eller reduksjon i erstatningen din - når det er for sent.

Våre advokater har lang erfaring med å jobbe mot forsikringsbransjen for å sikre våre klienter et riktig erstatningsoppgjør. Kontakt oss idag, og la oss hjelpe også deg med å fremme ditt krav om erstatning etter personskade.

Kontakt oss