Legeskandale ved Sørlandet sykehus

En lege utga seg for å være ortoped, og feilopererte pasienter i 11 år ved Sørlandet sykehus. Selv om ledelsen visste han ikke var ortoped, ble han ikke stanset. Nå krever pasientene oppreisning og får hjelp fra advokat Jan Inge Thesen.


I elleve år jobbet mannen som ortopedisk overlege i Flekkefjord, uten å være ortoped. Ledelsen ved sykehuset hadde godkjent dette. Dette førte til mange alvorlige og unødvendige pasientskader. Pasienter har blitt skadet for livet. I flere av sakene der legen var involvert, har pasienter dødd.

I 2019 overførte ledelsen han til Kristiansand, der han skulle begynne utdanningen som LIS-lege. Han fikk operere pasienter alene. Helt til NRK skrev at han hadde feiloperert på nytt.

450 pasienter krevde en ny vurdering etter å ha blitt operert av denne legen og en annen lege i Flekkefjord. Helsetilsynet satte igang en stor gransking. Denne konkluderte med grov systemsvikt og flere lovbrudd.

Nå krever flere av pasientene oppreisningserstatning fra sykehuset i tillegg til erstatning fra NPE for pasientskade, og får bistand fra vår advokat og partner Jan Inge Thesen. Han forteller at saken savner sidestykke i norsk rettshistorie.

– Dette er en enorm skandale. At en sykehusledelse kan la en lege som ikke er kompetent få fortsette å operere folk, savner sidestykke i norsk sykehushistorie.

Advokat Jan Inge Thesen

Thesen har hatt flere erstatningssaker mot helseforetak. Blant annet Guldberg-saken og Djabrail-saken mot Helse Bergen.

– I tilfeller hvor det foreligger grov systemsvikt, kan pasientene eller etterlatte ha krav på oppreisningserstatning direkte fra helseforetaket, forteller han.

Du kan lese mer om skandalen på NRK

Hvis du har blitt feilbehandlet eller er pårørende/etterlatte til noen som er blitt feilbehandlet bør du ta kontakt med advokat Thesen så snart som mulig på telefon 22 12 24 94 eller e-post: jit@robertsen.no

Kontakt oss