Lurer du på om du har en sak?

Høy temperatur i tingretten

Vi bistår en kvinne som ble strømskadet da hun skulle hjelpe en rullestolbruker som falt ut i skinnegangen. T-banen hadde ikke fått alle vognene inn på perrongen da den stanset og dørene ble åpnet.

I Oslo tingrett steg temperaturen da T-baneførerens forsvarer antydet at det hadde vært grovt uaktsomt av kvinnen å gå ned i sporet for å hjelpe medmennesket som hadde falt ned i skinnegangen. Mannen var avhengig av rullestol, og hadde ingen mulighet til å komme seg opp uten hjelp.

Tingretten behandler straffesak mot T-baneføreren i kjølvannet av ulykken, og spørsmålet er om han handlet straffbart da han stanset T-banen og åpnet alle dørene uten å forsikre seg om at alle vognene hadde kommet inn på perrongen. Feiltakelsen kunne kostet flere livet, da det er høyspentledninger i skinnegangen.

Mannen i rullestolen ble ikke alvorlig fysisk skadd, men det ble en kvinnelig passasjer som forsøkte å hjelpe til. Hun tok tak i rullestolen, men den hadde kommet i kontakt med skinnen som forsynet t-banen med strøm.

Dermed fikk hun 750 volt gjennom kroppen, og alvorlige strømskader. Kvinnen ble lagt inn på sykehus og overlevde, men har fått senskader.

– Min klient har vært sykmeldt siden ulykken. Hun har store smerter i hodet, armen og skulderen. I tillegg har hun fått posttraumatisk stresslidelse, fortalte kvinnens bistandsadvokat, til TV 2.

Innslaget fra TV 2-nyhetene kan du se her:

youtube_video_preview
La oss kontakte deg