Ménerstatning etter
forsinket diagnose

Får endelig full menerstatning

(Adresseavisen:) En forsinket diagnose medførte at Jan Ivar fikk en alvorlig kreftsykdom. Selv om alle var enige om at han burde fått diagnosen tidligere, avslo Pasientskadenemnda to ganger å gi ham full ménerstatning fordi de mente han skulle dø av kreften innen kort tid. Nå betaler de mannen full erstatning likevel.

Mannen krevde erstatning fra Pasientskadenemnda for det tapet som kreftsykdommen ga ham. Pasientskadenemnda var enig med mannen i at kreften burde vært oppdaget tidligere, og at det dermed forelå en pasientskade i lovens forstand. 

Pasientskadenemnda mente videre at kreftsykdommen var så alvorlig at mannen ikke skulle få full erstatning for tapt livsutfoldelse (ménerstatning) fordi han snart skulle dø.

Det er ikke lenger lov for Pasientskadenemnda til å redusere erstatningen med henvisning til redusert levetid, men nemnda viste i sin avgjørelse til at forsinkelsen hadde skjedd før loven trådte i kraft og så ingen grunn til å endre på dette for den kreftsyke mannen. 

Mannen levde lenger enn Pasientskadenemnda mente han skulle, og søkte om ménerstatning igjen. Nok en gang mente nemnda at han skulle dø innen kort tid, og ville fortsatt bare utbetale en delvis ménerstatning. Denne gangen slo ikke mannen seg til ro med avslaget, og engasjerte advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen, som tok ut stevning i saken.

- Det er på grensen til umenneskelig behandling at staten gjentatte ganger dytter borgerens snarlige dødelighet rett opp i ansiktet som et argument for å nekte full erstatning, sier Skansbo til Adresseavisen.

Han synes det er gledelig at saken nå har fått en løsning, og at mannen slipper belastningen med å gå i retten.

- Nå kan han legge denne kampen bak seg, og fokusere på seg selv. Det er på høy tid at han får ro til å leve livet sammen med familien, sier Skansbo.

Ifølge advokaten var det en ny legeerklæring som førte til at Pasientskadenemnda nå utbetaler hele beløpet. Ifølge denne er mannens helse bedre enn tidligere.

- Det er Ingen grunn til at folk som har nok å slite med, skal få denne typen behandling fra nemndas side. Det er gledelig at Pasientskadenemnda tok ansvar da den nye legeerklæringen kom, sier Skansbo.

Mannen fikk dermed til slutt utbetalt ca kr 1.000.000,- i ménerstatning og saksomkostninger, i tillegg til erstatningen han allerede hadde mottatt.

Les artikkelen i Adresseavisen her (betalingsmur).

Har du blitt feilbehandlet eller fått mangelfull medisinsk behandling, kan vi vurdere saken din helt uforpliktende. Vi har mange saker som har resultert i høyere erstatningssum enn hva NPE opprinnelig har tilbudt. Ta kontakt med oss idag.

Kontakt oss