Kreft rammer brannmenn ofte. Nå kan det godkjennes som yrkesskadeKreft rammer brannmenn ofte. Nå kan det godkjennes som yrkesskade

Lurer du på om du har krav på yrkesskadeerstatning?

- Kreftrammede brannmenn bør søke yrkesskadeerstatning

Interesseorganisasjonen Brannmenn mot kreft oppfordrer flere brannmenn å søke om yrkesskadeerstatning etter at trygderetten i en avgjørelse har godkjent kreft som yrkesskade.

Brannvesenet er en viktig del av beredskapen i Norge. De er hverdagsheltene som berger andres liv når det brenner. Men når brannmenn får kreft som yrkesskade, opplever de å måtte slåss for erstatning.

I mars fikk en tidligere brannmann som den første i Norge godkjent sin kreftsykdom som yrkesskade. Brannmenn har 20 prosent høyere risiko for å få kreft viser en studie, skriver VG.

Brannmenn Mot Kreft ble i 2011 etablert som en gruppe av norske brannfolk. Denne gruppen har til nå aktivt jobbet for å begrense kreftrisikoen i brannyrket og jobbet for at de brannfolk som utvikler yrkesbetinget kreft skal anerkjennes for dette og ivaretas på en rettferdig og riktig måte.

For to år siden ble brannmann Terje Sørensen (55) ved Nedre Romerike brannvesen rammet av prostatakreft. Nå kjemper han en kamp for å bevise at jobben som røykdykker er en årsak til kreftsykdommen.

- Jeg må nærmest bevise hvilken brann jeg fikk prostatakreft i, sier brannmannen med over 30 års fartstid i etaten.

Advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen oppfordrer brannmenn til å få sine saker vurdert.

- Svært skadelig påvirkning i yrket kan medføre at det godkjennes. På den andre siden gir ikke belastningslidelser og farefullt arbeid over lang tid i seg selv dekning. De må bevise at det er faren ved yrket og ikke noe annet som har gjort dem syke, og det kan være vanskelig. At kreftsykdom ble godkjent som yrkesskade for brannmenn, åpner for at flere kan få erstatning.

- Brannfolk gjør en viktig, samfunnsnyttig oppgave, og de burde få slippe å kjempe en slik kamp hvis de blir kreftsyke. Derfor bør det en lovendring til hvor kreft godkjennes som yrkessykdom for brannfolk og bevisbyrden snus, sier Skansbo.

Les også: Brannmenn kjemper for skadeserstatning.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss