Bussulykke ga kvinne erstatningskrav etter alvorlige skader.Bussulykke ga kvinne erstatningskrav etter alvorlige skader.

Bussulykke:
Erstatning etter personskade

-Jeg skulle ikke overlevd bussulykken

Kvinne krevde oppreisning etter bussulykke, etter at hun lå i koma i over to uker.

(ABCnyheter:) Bussjåføren ble frifunnet i straffesaken, og dermed får ikke kvinnen oppreisning direkte fra bussjåføren. 65-åringens bistandsadvokat, Jan Inge Thesen, sier til ABC Nyheter at de vil vurdere å gå til sivilt søksmål, dersom sjåføren ikke blir dømt straffesaken.

Dersom statsadvokaten ikke anker en straffesak, kan fornærmede i en straffesak anke til lagmannsretten. Da vil saken bli avgjort som et sivilt søksmål.

Advokat Tesen forteller videre at de nå er i forhandlinger med forsikringsselskapet TrygVesta, som er busselskapets forsikringsselskap. Forsikringsselskapet har nemlig et såkalt objektivt erstatningsansvar, noe som betyr at de må betale erstatning til Leander uavhengig av skyldspørsmålet i rettssaken.

- De er ansvarlige for å dekke hennes økonomiske tap, som utgifter til behandling, inntektstap og menerstatning, sier Thesen.

- Så det er ikke mulig at hun blir stående uten erstatning?

- Nei, det er det ikke, svarer Thesen.

Les artikkelen om kvinnen fra bussulykken.

Den som blir utsatt for en trafikkulykke, har i erstatningsoppgjøret krav på å bli stilt økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Vi har i mange år jobbet opp mot forsikringsbransjen og hjulpet mange skadelidte få erstatning. Utgiftene til advokat skal dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av ulykken.

Har du blitt skadet etter en bussulykke, kan du dermed kreve erstatning for tapet du får. Våre advokater har erfaringen du trenger for at du skal få erstatningen du har krav på. Kontakt våre advokater idag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss