Har du fått whiplash
som yrkesskade?

Whiplash som yrkesskade

Får du whiplash som yrkesskade, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet. Det er imidlertid vanskelig å beviseat du har fått en whiplash, og forsikringsselskapene er eksperter på å skape tvil om dette og om hva en eventuell whiplash skyldes. Du bør derfor ikke stå alene mot selskapet hvis du har fått en slik skade og skal kreve erstatning.

Våre tips ved whiplash

Det kan være helt avgjørende for om du får erstatning eller ikke, om du følger våre råd:

  • Ta vare på bevis for hva som skjedde ved ulykken
  • Oppsøk lege umiddelbart
  • Oppsøk lege eller behandler jevnlig for skaden
  • Sørg for at alle plagene dine noteres i journaler

Hva er en whiplash?

Whiplash oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, som i en piskesnert. Denne skademekanismen kalles whiplash og oppstår hyppig ved bilulykker, og da særlig ved påkjørsel bakfra. Det er dermed særlig yrkessjåfører og arbeidstakere som kjører i trafikken mellom arbeidsoppgaver som er utsatt for denne typen yrkesskade. Avgjørende for om du får godkjent whiplash som yrkesskade er om du var i arbeid da ulykken skjedde.

Hva skjer hvis arbeidsulykken også er en trafikkulykke?

Hvis du har fått whiplash som yrkesskade etter en trafikkulykke, så betyr det erstatningsmessig at du kan velge om du vil ha erstatning beregnet etter reglene for yrkesskadeerstatning eller om du vil ha erstatningen beregnet etter reglene for trafikkskadeerstatning. Du trenger ikke bestemme deg for hvilken ordning du vil ha erstatningen beregnet etter før det er tid for sluttoppgjør. Advokaten din skal rådgi deg om hva som lønner seg for deg.

Hva gjør jeg hvis jeg har fått en whiplash?

Hvis du har fått whiplash som yrkesskade, så er nakken stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Smerten vil ofte kjennes verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen.

Hvis du tror du har fått en whiplash-skade, må du sørge for at du oppsøker lege med en gang, og innen 72 timer fra ulykken skjedde. Oppsøk også lege jevnlig etter dette slik at du får nedtegnet i journalen hvilke plager du opplever. Hvis du ikke gjør dette, vil du normalt ikke få erstatning for whiplash-skaden din - uansett hvor plaget du er. Dette er fordi forsikringsselskapene krever at en whiplash skade følger en helt bestemt utvikling før de er villige til å betale erstatning for dette.

I tillegg til dette, er forsikringsselskapene veldig flinke til å finne og bruke sine egne leger til å fastslå at skaden du har fått, ikke kan skyldes ulykken du ble utsatt for. Enkelte leger - som f.eks. "Dr No" - er beryktet for å nesten aldri konkludere i den skadelidtes favør. Det er vanskelig å vite hvilke leger man skal unngå i slike saker, hvis du ikke allerede følger godt med i fagmiljøet.

Trenger jeg advokat ved whiplash?

Nettopp fordi det er vanskelig å påvise en whiplash skade, og at forsikringsselskapene derfor sjelden vil akseptere å betale erstatning for dette, bør du oppsøke advokat tidlig i prosessen hvis du mistenker at du har fått whiplash. En dyktig advokat med erfaring med yrkesskader og whiplash-saker vil orientere deg om hvordan du bør forholde deg for å få den erstatningen du har krav på ved whiplash.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss