Skal du kreve erstatning
for ryggmargsskade?

Erstatning etter ryggmargsskade

Hva kan du få i erstatning etter ryggmargsskade? Våre advokater hjelper deg få yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Erstatning etter ryggmargsskade bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. En ryggmargsskade innebærer at forbindelsen mellom nervetrådene og hjernen blir brutt. Når forbindelsene i ryggmargen blir brutt, så blir viljestyrt bevegelse og følelse nedenfor skadenivået også borte. Ryggmargsskade er dermed en svært alvorlig skade, og erstatningsnivået kan også bli betydelig. Skal du kreve erstatning etter ryggmargsskade, bør du derfor engasjere en advokat som har erfaring innenfor personskade, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Ryggmargsskader bringer ofte svært sammensatte skader for den som utsettes for det. I tillegg til ulike grader av lammelser og sensibilitetstap, kan en ryggmargsskade gi utfordringer som smerter, spastisitet, autonome forstyrrelser og trykksår. Ryggmargsskader medfører også helseproblemer fra forskjellige organsystemer. Den som blir skadet vil kunne få økonomiske, sosiale og psykologiske problemer på grunn av endret funksjonsnivå, tap av arbeid, samt ombygging eller bytte av bolig. Ryggmargsskader er dermed svært alvorlige yrkesskader.

Disse komplikasjonene kan også påvirke kravet om erstatning etter ryggmargsskaden, og medføre at erstatningen kan bli betydelig. Det er bl.a. ikke uvanlig at en person med ryggmargsskade vil ha behov for å tilrettelegge hjemmet for å kunne fortsette å bo der. Ofte vil også erstatningsoppgjøret måtte hensynta hvilke muligheter du har for kommunal støtte og hjelp. Dette kompliserer erstatningsoppgjøret, og du bør derfor velge en advokat med god erfaring innenfor personskade og trafikkskade hvis du skal kreve erstatning etter ryggmargsskade.

Utgiftene til advokat i en yrkesskadesak dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss