Har du fått ryggmargsskade
etter en arbeidsulykke?

Ryggmargsskade

Ryggmargsskade kan gi alvorlige helsemessige og ervervsmessige konsekvenser. Hvis du har en yrkesskade som er en ryggmargsskade kan du dermed ha krav på en betydelig erstatning. Da bør du ikke stå alene i kampen mot et forsikringsselskap som helst vil at du skal få minst mulig. La våre advokater hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Hvordan oppstår ryggmargsskader?

Ryggmargsskader kan inntreffe ved alvorlige arbeidsulykker, og forekommer oftere blant menn enn kvinner. En traumatisk ryggmargsskade er definert som en akutt, traumatisk skade av ryggmargen med varierende grad av motoriske og/eller sensoriske utfall. Ryggmargsskader har også økt i omfang de senere år, noe som kan skylde stadig høyere hastigheter i trafikken, og du kan dermed være utsatt for dette som yrkesskade hvis du er en yrkessjåfør. Hvis du har fått en ryggmargsskade etter en arbeidsulykke, kan du fremme krav om yrkesskadeerstatning.

Ryggmargsskader bringer ofte svært sammensatte plager. I tillegg til ulike grader av lammelser og sensibilitetstap kan skadelidte med ryggmargsskader ha utfordringer som smerter, spastisitet, autonome forstyrrelser og trykksår. Ryggmargsskader medfører også helseproblemer fra ulike organsystemer, og personene vil kunne ha økonomiske, sosiale og psykologiske problemer på grunn av endret funksjonsnivå, tap av arbeid, samt ombygging eller bytte av bolig. Ryggmargsskader er dermed svært alvorlige yrkesskader.

Trenger jeg advokat?

Det er heldigvis relativt få ryggmargsskader,, men for dem som rammes endres ofte livet radikalt. Dette skyldes selvsagt selve de akutte skadefølgene i seg selv, men også bl.a. at de som har fått ryggmargsskade har en lang rekke mulige varianter av senfølger som gjør det nødvendig med rehabilitering og livslang oppfølging i spesialiserte rehabiliteringsklinikker.

Disse komplikasjonene kan også påvirke erstatningsoppgjøret etter ulykken, og medføre at erstatningen kan bli betydelig. Du bør derfor velge en advokat med god erfaring innenfor personskade og trafikkskade hvis du skal kreve erstatning etter ryggmargsskade.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss