Skal du kreve erstatning
etter prolaps?

Erstatning etter prolaps

Skal du kreve erstatning etter prolaps, bør du bruke advokat som har erfaring med erstatningsrett og yrkesskadesaker.

Erstatning etter prolaps etter arbeidsulykke bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskadesaker. Forsikringsselskapet vil gjerne unngå å betale erstatning etter prolaps så langt det lar seg gjøre, og anfører gjerne at prolapsen er helt uten relasjon til arbeidsulykken. Du bør engasjere en advokat som vet hvordan man skal imøtegå selskapets anførsler, og advokatvalget kan dermed være helt avgjørende for hvor mye du får i erstatning etter prolapsen. Skal du kreve erstatning etter prolaps, bør du derfor kontakte advokat via Personskadesiden.no.

Prolaps er en skade på en eller flere av mellomvirvelskivene i ryggen. Prolaps er et relativt hyppig funn i voksne rygger, og de aller fleste som har prolaps har ikke ryggsmerter. Noen personer får imidlertid kraftige smerter ved prolaps, eksempelvis personer som er født med trange forhold i ryggmargskanalen og området rundt nerveroten. Hvis du er blant dem som har smerter etter prolapset, og som på grunn av dette ikke kan fungere som tidligere i jobb eller hjemme, så kan du kreve erstatning hvis prolapset har oppstått som en følge av en arbeidsulykke. Dette vil en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett kunne hjelpe deg med.

En erstatning etter prolaps beregnes konkret og individuelt for deg. Det innebærer at advokat må sette seg inn i din økonomiske situasjon og vurdere den opp mot hva den mest sannsynlig ville ha vært hvis yrkesskaden tenkes borte. Dette er en vanskelig prosess, og du bør derfor bruke en advokat som har erfaring med personskadesaker og det å kreve erstatning etter prolaps.

Forsikringsselskapet vil også ofte anføre at prolapset har oppstått av seg selv, og ikke egentlig bør anses som en yrkesskade. Når du møter en slik anførsel, er det viktig å ha en advokat som vet hvordan den skal imøtegås i din yrkesskadesak.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss