Har du fått nakkesleng
som yrkesskade?

Nakkesleng

Nakkesleng kan forekomme på jobb, og dermed også være en yrkesskade. Du vil kunne ha krav på erstatning for det tapet som yrkesskaden gir deg, men du bør ikke stå alene i denne prosessen. La våre advokater hjelpe deg med ditt erstatningskrav.

Nakkesleng kan også være yrkesskade, hvis du er i jobb når nakkeslengen inntreffer. Typisk kan dette skje for yrkessjåfører, eller personer som kjører i trafikken fra en arbeidsoppgave til den neste.

Hvordan oppstår en nakkeslengskade?

En nakkesleng oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, og det oppstår en piskesnertbevegelse. Nakkesleng er i utgangspunktet en trafikkskade som hyppig oppstår ved bilulykker, og da særlig ved påkjørsel bakfra. Hvis bilen er ditt arbeidssted, vil nakkeslengen også være yrkesskade.

En nakkesleng er imidlertid ikke noen objektivt konstaterbar skade, slik som tilfellet er ved en eksempelvis bruddskade. Det er derfor vanskelig å påvise en nakkesleng, og dermed også vanskelig å få erstatning for en nakkeslengskade.

Hvis du har fått nakkesleng, så vil nakken være stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Smerten vil ofte kjennes verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen.

Symptomer på nakkesleng

Vanlige symptomer for nakkesleng er:

  • Hodepine
  • Konsentrasjonsvansker og irritabilitet
  • Svimmelhet, øresus, eller synsforstyrrelser.
  • Nakkestivhet
  • Smerter i skulder eller mellom skulderbladene
  • Smerter i korsryggen

Hva gjør jeg hvis jeg har fått nakkeslengskade?

Hvis du tror du har fått en nakkeslengskade, må du sørge for at du oppsøker lege med en gang, og senest innen 72 timer fra arbeidsulykken skjedde. Du må også passe på at du oppsøker lege også jevnlig etter dette slik at du får nedtegnet i journalen hvilke plager du opplever. Hvis du ikke gjør dette, vil du normalt ikke få erstatning for nakkeslengskaden din - uansett hvor plaget du er. Dette er fordi forsikringsselskapene krever at en nakkeslengskade følger en helt bestemt utvikling, og at du også kan bevise dette før de er villige til å betale erstatning for din nakkeslengskade.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss