Vi hjelper deg få
erstatning etter multitraume

Erstatning etter multitraume

Du kan kreve erstatning etter arbeidsulykke som har gitt deg multitraumeskader. Våre advokater er spesialister på yrkesskade- og erstatningsrett.

Erstatning etter multitraume kan være betydelige beløp. fordi multitraumesaker ofte involverer omfattende skader. Ved alvorlige arbeidsulykker kan skadelidte får mange skader samtidig, noe som ofte omtales som multitraume. Avhengig av om multitraumet gir varige skader, kan et erstatningskrav bli betydelig, og dette kan gi kompliserte erstatningsoppgjør. Det vil da lønne seg å engasjere advokat som jobber mye med yrkesskader, slik at du får erstatningen du har krav på.

En person som får et multitraume vil stå overfor flere operasjoner og langvarig rehabilitering. Dette krever ofte mye innsats og all engeri fra den skadelidte, som gjerne ikke orker å måtte forholde seg til et forsikringsselskap som blir mer og mer kkranglete etter hvert som skaden ikke blir bedre og det økonomiske tapet øker. Derfor er det mange som velger å kontakte advokat tidlig i prosessen så de kan konsentrere seg om det helsemessige.

Det er nemlig slik ved alvorlige yrkesskader som multitraume, at forsikringsselskapene som regel vil prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Et multitraume som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbei samme utstrekning som tidligere, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Dette vil forsikringsselskapet prøve å minimere så langt det lar seg gjøre. Hvis du har fått multitraumeskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor yrkesskadesaker og få juridisk bistand.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av yrkesskaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter yrkesskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss