Skal du kreve erstatning
etter kneskade?

Erstatning etter kneskade

Hvis du blir skadet på jobb, kan du kreve yrkesskadeerstatning. Våre advokater er spesialister på personskade- og erstatningsrett.

Erstatning etter kneskade kan kreves dersom kneskaden eksempelvis er en yrkesskade. Det er lett å få slike skader hvis man jobber i et fysisk krevende arbeid, og noen yrker er dermed mer risikoylte enn andre. For at en kneskade skal kunne kvalifisere som yrkesskade, må den imidlertd ha oppstått i forbindelse med en konkret arbeidsulykke. En kneskade som har kommet etter langvarig slitasje vil ikke bli akseptert som yrkesskade, selv om slitasjen er et resultat av arbeidet.

En advokat som er vant til å jobbe med erstatningssaker vil kunne hjelpe deg med å fremme krav om erstatning etter kneskade overfor det ansvarlige forsikringsselskapet.For å kunne si noe om hva du kan forvente i erstatning, må din økonomiske situasjon gjennomgås nøye. Man sammenligner som utgangspunkt hvordan du har det i dag med hvordan du ville ha hatt det dersom kneskaden tenkes borte. Differansen mellom disse to tallene vil normalen utgjøre hva du kan kreve i erstatning etter kneskaden. Det er imidlertid noen unntak og presiseringer i forohld til dette. En advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett vil kunne hjelpe deg med å håndtere erstatningskravet ditt riktig, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss