personskadesiden

Har du fått kneskade
som yrkesskade?

Våre advokater hjelper deg

Kneskade

Kneskader er vanlige yrkesskader, men prosessen frem mot yrkesskadeerstatning kan være vanskelig. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Det er lett å få kneskader som yrkesskade hvis man jobber i et fysisk krevende arbeid. For at en kneskade skal kunne kvalifisere som yrkesskade, må den ha oppstått i forbindelse med en arbeidsulykke. En kneskade som har kommet etter langvarig slitasje vil ikke bli akseptert som yrkesskade, selv om det er arbeidet som har gitt slitasjen. En advokat som er vant til å jobbe med erstatningssaker vil kunne hjelpe deg med å fremme erstatningskravet overfor det ansvarlige forsikringsselskapet.

Kneet består av flere ulike deler, og hvordan en kneskade utarter seg, vil variere i det enkelte skadetilfelle. En kneskade kan for eksempel være:

  • Kapsel- og ligamentskader
  • Akutt meniskruptur
  • Skade i kneets strekkeapparat

Hvilken type kneskade du har fått vil selvsagt være en av de avgjørende faktorene for hvordan yrkesskaden påvirker deg.

Erstatning etter yrkesskade består av flere ulike erstatningsposter. Ménerstatning skal dekke for tapt livskvalitet, mens andre erstatningsposter skal dekke det økonomiske tapet du opplever etter skaden. 

Selv om det er de samme erstatningspostene som går igjen i ulike skadesaker, er det imidlertid likevel vanskelig å si noe konkret om hva du kan få i erstatning for kneskaden på et generelt grunnlag. Dette er fordi man alltid må gå konkret til verks når man skal beregne erstatning. Det er med andre ord spørsmål om hvordan kneskaden påvirker din økonomiske situasjon som er avgjørende for hvor mye du kan få i erstatning. Dette vil en advokat med erfaring i yrkesskade- og erstatningssaker kunne veilede deg om når saken og skadefølgene i saken er gjennomgått.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed