Har du fått støtskade etter en arbeidsulykke?

Støtskade

Har du fått støtskade i forbindelse med en arbeidsulykke, kan du kreve erstatning. Yrkesskadeerstatning skal dekke det økonomiske tapet arbeidsulykken gir deg. Våre advokater har mange års erfaring og hjelper deg med å få erstatning etter yrkesskade.

Støtskade som yrkesskade 

Støtskader forekommer ganske hyppig i arbeidslivet, og er ganske vanlige yrkesskader. Ved støtskader blir muskler, sener eller bånd klemt mot kroppens knokler, slik at det skjer en knusning av vevsceller, samtidig som blodårer skades eller ryker. Ved kraftige støtskader vil også knoklene skades, i verste fall brekke. 

Disse skadene kan gi kompliserte erstatningsoppgjør. Så hvis du vurderer å søke erstatning etter en støtskade bør du høre med en advokat som jobber mye med personskade- og erstatningsrett, og da særlig i forhold til yrkesskader.

Støtskade i forbindelse med arbeidsulykke? Da kan du søke om erstatning

Erstatning etter støtskade bør kreves ved hjelp av advokat som er spesialist på yrkesskade (yrkesskadeadvokat). Dette er fordi en yrkesskade kan reise mange kompliserte spørsmål om både årsakssammenheng og erstatningsberegning, som krever at advokaten har oppdatert kunnskap om utviklingen i rettspraksis. 

Før du kan kreve erstatning etter støtskade, må skaden din stabilisere seg, og så vil du bli undersøkt av en spesialist som lager en spesialisterklæring. Når denne erklæringen foreligger, kan advokaten din starte arbeidet med å beregne størrelsen på ditt krav om erstatning etter støtskade.

Hva kan du få i erstatning etter en støtskade?

I perioden 2002-2012 ble det rapportert inn over 6000 tilfeller med klem- og støtskader. For disse skadene ble det utbetalt nesten 3 milliarder kroner i yrkesskadeerstatning. Det innebærer et gjennomsnitt på kr 500.000,- pr klem- eller støtskade. Erstatning etter støtskade skal imidlertid beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å trekke noe ut av en slik gjennomsnittsbetraktning når man ser på et konkret skadetilfelle.

Støtskade på jobb? Oppsøk spesialisert advokat 

Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en arbeidsulykke, bør du få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning. Advokaten vil kunne gjennomgå saken din og gi deg en oppfatning av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning etter støtskaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker, som støtskade i forbindelse med arbeidsulykke. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss