personskadesiden

Har du fått støtskade etter en arbeidsulykke?

Støtskade

Har du fått støtstkade etter en arbeidsulykke, kan du kreve erstatning. Våre advokater hjelper deg få erstatning etter yrkesskade.

Støtskader forekommer ganske hyppig i arbeidslivet, og er ganske vanlige yrkesskader. Ved støtskader blir muskler, sener eller bånd klemt mot kroppens knokler, slik at det skjer en knusning av vevsceller, samtidig som blodårer skades eller ryker. Ved kraftige støtskader vil også knoklene skades, i verste fall brekke. Hvis du vurderer å søke erstatning etter en støtskade bør du høre med en advokat som jobber mye med personskade- og erstatningsrett, og da særlig i forhold til yrkesskader.

I perioden 2002-2012 ble det rapportert inn over 6000 tilfeller med klem- og støtskader. For disse skadene ble det utbetalt nesten 3 milliarder kroner i yrkesskadeerstatning. Det innebærer et gjennomsnitt på kr 500.000,- pr klem- eller støtskade. Erstatning etter støtskade skal imidlertid beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å trekke noe ut av en slik gjennomsnittsbetrakning når man ser på et konkret skadetilfelle.

Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en arbeidsulykke, bør du få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning. Advokaten vil kunne gjennomgå saken din og gi deg en oppfatning av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning etter støtskaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss