Skal du kreve erstatning etter løfteskade?

Erstatning etter løfteskade

En løfteskade kan gi krav på erstatning. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett.

Erstatning etter løfteskade bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Løfteskader forekommer ofte som yrkesskade blant helsearbeidere og andre som må løfte tungt i arbeidet. En slitasjeskade på rygg er imidlertid ikke en skade som godkjennes som yrkesskade, selv om slitasjon har skjedd som et ledd i arbeidshverdagen. For å få en løfteskade godkjent som yrkesskade, må det nemlig ha vært et ulykkeselement for at du skal kunne kreve erstatning. Det kan være vanskelig å vurdere om dette vilkåret er oppfylt, og derfor bør du kontakte en advokat erfaring innenfor yrkesskade- og erstatningsrett for å få en vurdering av ulykkesmomentet.

Det at løfteskaden må ha et ulykkeselement for å bli godkjent som en yrkesskade, betyr at det må ha skjedd noe plutselig og uventet under et konkret løft. Et eksempel på dette kan være en helsearbeider som løfter en pasient. Underveis i løftet foretar pasienten en plutselig bevegelse, noe som resulterer i at helsearbeideren får en ryggskade. En slik hendelse vil kunne godkjennes som yrkesskade, og helsearbeideren vil kunne kreve erstatning etter løfteskaden.

Hvis du skal kreve erstatning etter en løfteskade, bør du få en advokat med erfaring innen yrkesskadesaker til å vurdere mulighetene dine. En advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett vil fortelle deg hvilke muligheter du har til å vinne frem, og til å få erstatning etter yrkesskaden.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss