Har du fått løfteskade på jobb?

Løfteskade

Har du fått løfteskade på jobb, kan du ha krav på erstatning. La våre advokater hjelpe deg.

Løfteskade er en særlig utbredt yrkesskade blant helsearbeidere og andre som må løfte i arbeidet. Løfteskader medfører ofte ryggskader, idet belastningen på ryggen blir for tung. For å få en løfteskade godkjent som yrkesskade, må det ha vært et ulykkeselement involvert for at du skal kunne kreve erstatning. Dette bør du få en advokat til å vurdere hvis du vurderer å kreve erstatning etter løfteskaden.

Det at løfteskaden må ha et ulykkeselement for å bli godkjent som en yrkesskade, betyr at det må ha skjedd noe plutselig og uventet under løftet. Et typisk eksempel på dette kan være hvis en helsearbeider løfter en pasient som plutselig beveger seg, og gjør løftet vanskeligere og tyngre enn hva man kunne regne med. Hvis dette gjør at helsearbeideren blir skadet i ryggen, kan det gi grunnlag for erstatning.

Dermed er det en konkret hendelse som må være årsak til skaden. Hvis du over mange år har løftet tunge ting og over tid fått ryggplager, så er dette dessverre ikke en yrkesskade i lovens forstand.

Hvis du tenker på å kreve erstatning etter en løfteskade, bør du få en advokat til å vurdere mulighetene dine. En advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett vil fortelle deg hvilke muligheter du har til å vinne frem, og til å få erstatning etter yrkesskaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss