Skal du kreve erstatning etter albueskade?

Erstatning etter albueskade

En albueskade som skjer på jobb kan gi grunnlag for yrkesskadeerstatning. Vi har lang erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Erstatning etter albueskade som yrkesskade bør håndteres via advokat som har erfaring med peronskade- og erstatningsrett. Erstatningen skal behandles etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven, og dermed skal det beregnes en konkret og individuell erdtatning. Dette er utgangspunktet i alle saker om yrkesskadeserstatning, og innebærer at man ikke kan si noe generelt om hva du har krav på i erstatning, eller noe om erstatningsnivå ved yrkesskader i sin alminnelighet. Hvis du kontakter advokat kan du få undersøkt dette nærmere.

En albueskade etter en arbeidsulykke vil gi krav på erstatning ved varige skader. Erstatningen utbetales via yrkesskadeforsikringsselskapet, og alle arbeidsgivere plikter å ha slik yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Når arbeidsgiver har tegnet slik yrkesskadeforsikring, så påvirker ikke i utgangspunktet ditt erstatningskrav arbeidsgiveren på noe vis. Det er derfor ikke noen grunn til å ikke holde arbeidsgiver orientert hvis du har fått en yrkesskade.

Dersom din albueskade medfører økonomiske konsekvenser for deg, vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar ved å betale minst mulig i erstatning etter ablueskaden. Derfor bør du engasjere en advokat som har erfaring med yrkesskaderett, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss