Vi hjelper deg få erstatning etter trikkeulykke

Erstatning etter trikkeulykke

Skal du kreve erstatning etter trikkeulykke, bør sørge for at prosessen håndteres riktig. Ellers risikerer du å gå glipp av erstatning du har krav på. Våre advokater er godt vant til å jobbe med erstatnings- og forsikringssaker. Lurer du på noe i din sak, kan du dermed trygt og helt uforpliktende kontakte oss.

Erstatning etter trikkeulykke kan kreves av den eller de som blir skadet i en trafikkulykke som involverer en trikk. Er du utsatt for en trikkeulykke og lurer på om du har krav på erstatning, så kan du kontakte advokat hos oss for en vurdering av din sak. Vi har lang erfaring med erstatningssaker, og gir deg den bistanden du trenger for å få korrekt erstatning etter trafikkskaden.

En trikkeulykke kan utløse svært store skader for de personene som rammes. Ved et sammenstøt eller kollisjon kan passasjerer bli kastet fremover i trikken, noe som eksempelvis kan resultere i ryggskader, bruddskader og hodeskader. Hvis du blir påkjørt av trikken som fotgjenger, kan det også resultere i store skader, særlig hvis du kommer inn under trikken og blir truffet av hjulene. Dette medfører at en erstatning etter en trafikkulykke kan blir omfattende, og ikke minst komplisert å beregne.

Hva kan jeg få i erstatning etter en trikkeulykke?

Det er veldig forskjellig hva den enkelte kan få i erstatning etter trikkeulykke, ettersom dette skal beregnes konkret for den enkelte skadelidte. Dette betyr at selv om det er mange passasjerer som er innblandet i samme trikkeulykke, så vil deres erstatningssummer bli forskjellige fordi ulykken påvirker de enkelt personer på ulike måter. Trikken har en egen forsikring som erstatningskravet skal meldes til, men hvis det for eksempel er en bil som har forårsaket trikkeulykken, så vil det være denne bilens forsikringsselskap som er ansvarlig for å betale erstatning. En advokat som har erfaring med trafikkskadesaker vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hvem du skal rette ditt erstatningskrav mot.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss