Vi hjelper deg få erstatning etter trikkeulykke

Trikkeulykke

Trikkeulykke kan gi krav på erstatning, men det er viktig at saken håndteres riktig. En trikkeulykke kan være veldig dramatisk for de som blir involvert, enten du involvert som bilist, fotgjenger eller som passasjer. Er du utsatt for en trikkeulykke og lurer på om du har krav på erstatning, så kan du helt uforpliktende kontakte advokat hos oss for en vurdering av din sak.

En trikk er et stort og tungt kjøretøy, og den kan dermed utløse svært store skader for de personene som rammes av en trikkeulykke. Ved et sammenstøt eller kollisjon kan passasjerer bli kastet fremover i trikken, noe som eksempelvis kan resultere i ryggskader, bruddskader og hodeskader. Hvis du blir påkjørt av trikken som fotgjenger, kan det også resultere i store skader, særlig hvis du kommer inn under trikken og blir truffet av hjulene.

Hvilken erstatning har jeg krav på?

Det er veldig ulikt hva man kan få i erstatning, ettersom erstatning etter trikkeulykke skal beregnes konkret for den enkelte skadelidte. Dette betyr at selv om det er mange passasjerer som er innblandet i samme trikkeulykke, så vil de få ulike erstatningssummer fordi ulykken påvirker de enkelt personer på ulike måter. Trikken har en egen forsikring som erstatningskravet skal meldes til, men hvis det for eksempel er en bil som har forårsaket trikkeulykken, så vil det være denne bilens forsikringsselskap som er ansvarlig for å betale erstatning.

Hvis du som trikkefører blir skadet i en trikkeulykke, så vil du både ha en trafikkskade og en yrkesskade. Dette betyr ikke at du får dobbelt erstatning etter trikkeulykken, men at du kan velge den forsikringsordningen som gir deg best erstatningsutbetaling; enten trafikkskadeforsikring eller yrkesskadeforsikring.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss