Lurer på på om du har en sak?

Erstatning etter trailerulykke

Trailerulykke kan gi betydelige erstatningskrav, og forsikringsselskapet vil helst spare penger på din bekostning. Da er det viktig å få riktig juridisk råd og veiledning. Hvis du lurer på noe i din erstatningssak, kan du høre med oss helt uforpliktende. Våre spesialiserte advokater hjelper deg få riktig erstatning.

Erstatning etter trailerulykke bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette er fordi erstatning skal beregnes individuelt, hvor man sammenligner din økonomiske situasjon etter trailerulykken med hvordan den økonomiske situasjonen din ville vært dersom trailerulykken tenkes borte. Dette er en vanskelig beregning, og du trenger en advokat som har erfaring med personskaderett for å få en riktig behandling av ditt krav om erstatning etter trailerulykke.

En trailerulykke kan være veldig dramatisk og traumatisk for den som blir utsatt for det. Særlig kan dette gjelde ved frontkollisjoner/møteulykker. En slik bilulykke med en trailer vil kunne være så dramatisk at den i tillegg til de fysiske skadene også kan gi psykiske skader som eksempelvis PTSD (Posttraumatisk stressyndrom).

Som trailersjåfør i en trailerulykke, vil erstatningssaken din ikke bare være en ren trafikkskade, men også en yrkesskade. Det at ulykken både er en trafikkskade og en yrkesskade betyr at du har to forsikringsordninger å forholde deg til. Dette innebærer at du kan velge den forsikringsordningen som samlet gir deg størst erstatning. Dette er et valg du tar helt på slutten av saken, men du må vite hva du gjør så du ikke blir lurt av forsikringsselskapet. En advokat som har erfaring med trafikkskaderett vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva du er best tjent med i en slik situasjon.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss