T-baneulykke kan gi krav på erstatning.T-baneulykke kan gi krav på erstatning.

Skal du kreve erstatning etter t-baneulykke?

T-baneulykke

T-baneulykke kan gi store skader, og dermed også store erstatningskrav. Forsikringsselskapene vil helst prøve å unngå å betale deg erstatningen du har krav på, og bruker mange triks for å lure deg. Da lønner det seg å få god advokatbistand fra noen som har erfaring med slike saker. Har du spørsmål i din sak, kan du spørre våre advokater helt uforpliktende.

T-baneulykke kan gi krav på erstatning. En T-bane er tung, kjører relativt fort og stanser ikke lett. Det er dermed et stort skadepotensiale for den som måtte falle i T-banesporet eller på annet vis komme i veien slik at det blir en T-baneulykke. Ettersom passasjerene ikke bruker sikkerhetsbelter kan det også bli store personskader ved kollisjoner.

Ved T-baneulykke med sammenstøt eller kollisjon kan passasjerer bli kastet fremover inne i T-banevognen, noe som eksempelvis kan resultere i ryggskader, bruddskader og hodeskader. Hvis du blir påkjørt av trikken som fotgjenger, kan det også resultere i amputasjon, som eksempel hvis du kommer inn under T-banen og blir truffet av hjulene.

Hvordan beregnes erstatning etter T-baneulykke?

Erstatning etter T-baneulykke skal beregnes konkret for den enkelte skadelidte, og det er dermed vanskelig å si noe generelt om hva man kan kreve i erstatning etter en slik ulykke.. Dette betyr at selv om det er mange passasjerer som blir skadet i den samme T-baneulykken, så vil de kunne få ulike erstatningssummer fordi ulykken påvirker de enkelt personer på ulike måter.

Hvis du som T-banefører blir skadet i en T-baneulykke, så vil du både ha en trafikkskade og en yrkesskade. Dette betyr ikke at du får dobbelt erstatning etter trikkeulykken, men at du kan velge den forsikringsordningen som gir deg best erstatningsutbetaling; enten trafikkskadeforsikring eller yrkesskadeforsikring. Hva som er mest lønnsomt for deg kan du få hjelp til å finne ut av fra oss.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss