Lurer du på
om du har en sak?

Erstatning etter sykkelulykke

Du kan kreve erstatning etter trafikkulykke. Vi hjelper deg fremme kravet.

Erstatning etter sykkelulykke bør håndteres gjennom advokat som er spesialist på trafikkskade- og erstatningsrett. Hvis du blir utsatt for en sykkelulykke som er forårsaket av en bil, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til bilen. Det kan være vanskelig å overbevise selskapet om hvilke skader du har fått, og også å beregne ditt krav om erstatning etter trafikkulykken. Vurderer du å kreve erstatning etter sykkelulykke, bør du derfor engasjere advokat som har erfaring med fagområdet.

En syklist som havner i en trafikkulykke med et motorisert kjøretøy har dermed den samme erstatningsmessige beskyttelsen som andre trafikanter. Det følger av at erstatningsansvaret følger av at en bil (eller annet kjøretøy) gjør skade. Er det en ulykke mellom to syklister eller en syklist og en fotgjenger, så må man undersøke hvilke forsikringer den enkelte har. Det er mange forsikringsordninger som kan dekke en sykkelulykke, men man må da finne frem til dem og sørge for at ulykken blir meldt innenfor de fristene som gjelder.

Utgiftene til advokat ved trafikk- eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss