Lurer du på om
du har en sak?

Erstatning etter motorsykkelulykke

Hva kan du få i erstatning etter motorsykkelulykke?

Erstatning etter motorsykkelulykke deles inn i to hovedkategorier: Økonomisk og ikke-økonomisk skade. Hensikten med å gi erstatning etter motorsykkelulykke er å sette den skadelidte i samme økonomiske situasjon som om motorsykkelulykken ikke hadde skjedd. Skal du kreve erstatning etter motorsykkelulykke bør du engasjere advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningskrett slik at du får den erstatningen du har krav på.

Erstatning etter motorsykkelulykke kreves overfor det ansvarlige forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet vil ta erstatningskravet under behandling, og vil gjennomgå alle dine medisinske journaler fra tiden før og etter ulykken. Forsikringsselskapet har ikke krav på å få fullmakt fra deg, men du plikter å la selskapet motta alle journaler og dokumenter som er relevante for at selskapet skal kunne vurdere erstatningskravet. Dette vil en erfaren advokat kunne hjelpe deg med å sortere og gjennomgå.

På grunn av det store skadepotensialet, kan et krav om erstatning etter motorsykkelulykke bli omfattende på grunn av de store skadene en motorsyklist kan få i en trafikkulykke. Det kan også tenkes at den som blir utsatt for en motorsykkelulykke får psykiske skader i tillegg til de rent fysiske. Som eksempel på psykisk skade vil kunne tenkes PTSD. De psykiske skadene skal også erstattes hvis de medfører et økonomisk tap for deg.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss