Mopedulykke kan gi krav på erstatning. Mopedulykke kan gi krav på erstatning.

Er du blitt skadet
i en mopedulykke?

Mopedulykke

En mopedulykke kan gi krav på erstatning. Erstatningskravet kan være vanskelig å beregne, og det er viktig å få riktige råd og veiledning. La våre spesialiserte advokater hjelpe deg.

Mopedulykke kan gi krav på erstatning. Hvis du blir utsatt for en mopedulykke og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Det kreves ikke at bilisten har gjort noe uaktsomt for at du skal kunne kreve trafikkskadeerstatning etter en mopedulykke, ettersom det etter bilansvarsloven er et objektivt ansvar for skader forvoldt av biler.

Hvilke skader kan oppstå ved mopedulykke?

Selv om en moped ikke kjører i det helt store hastighetene, kan en mopedulykke medføre relativt store personskader for den som er involvert. Dette har sammenheng med at en moped ikke gir samme beskyttelse som man får i en bil, og at det dermed skal mindre til før man får en alvorlig skade. En mopedulykke hvor mopeden treffer en annen bil, kan eksempelvis medføre at mopedisten blir kastet mange meter bortover før han eller hun lander på asfalt. En slik mopedulykke kan lett medføre både bruddskader, ryggskader og hodeskader.

Hva kan jeg få i erstatning etter mopedulykke?

Det er vanskelig å si noe om hva man konkret kan kreve i erstatning etter en mopedulykke. Dette har sammenheng med at erstatning i trafikkskadesaker som utgangspunkt skal utmåles individuelt. Enkelte erstatningsposter, som ménerstatning, er mer standardiserte - men disse utgjør sjelden de helt store erstatningssummene. Det er først og fremst lidt og fremtidig inntektstap som utgjør størst andel av erstatningen.

Hvis mopedulykken har medført en alvorlig personskade, vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter mopedulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss