En kjedekollisjon består av mange biler som kolliderer.En kjedekollisjon består av mange biler som kolliderer.

Skal du kreve erstatning
etter kjedekollisjon?

Kjedekollisjon

Har du vært utsatt for en kjedekollisjon, kan du kreve erstatning for ditt økonomiske tap. Erstatningen kan være vanskelig å beregne, og da er det viktig å få riktige råd. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker. Kontakt oss idag hvis det er noe du lurer på i din sak.

Hva er en kjedekollisjon?

Kjedekollisjon er en trafikkulykke som involverer mange biler, og skjer typisk hvis det er veldig glatt og plutselig stans i trafikken. Ved stand i trafikken på glatt føre kan man risikere at en nylig tilkommet bil ikke er i stand til å stanse opp når den oppdager bilkorken. Hvis den kjører inn i bilen foran, kan den bli dyttet med stor kraft inn i neste bil foran, som igjen kan bli dyttet inn i neste, osv. Er du skadet for en kjedekollisjon kan du kreve erstatning for din trafikkskade. Du bør da bruke advokat som har erfaring med trafikkskaderett.

En kjedekollisjon har i grunnen de samme ulykkeselementene som en påkjørsel bakfra, bare i et større omfang fordi det er flere biler involvert. Den vanligste skaden ved en kjedekollisjon er dermed whiplash / nakkesleng, og da særlig dersom de som sitter i bilene foran er uforberedt på at det er i ferd med å skje en ulykke. Dette er kompliserte skader som det er vanskelig å få erstatning for, ettersom trafikkulykken ikke resulterer i noen konkret, objektivt konstaterbar skade. Særlig i disse personskadetilfellene vil det være viktig å engasjere riktig advokat som kan sørge for at skaden din blir saksbehandlet på en ordentlig måte.

De aller fleste som utsettes for trafikkulykker, får ikke alvorlige skader. Det er imidlertid store krefter involvert ved trafikkulykker, og det er derfor ikke uvanlig at personskadene etter en trafikkulykke kan være alvorlige, og medføre store konsekvenser for de som utsettes for dem.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss