Fotgjengerulykke og erstatning

Fotgjengerulykke

Påkjørsel av en fotgjenger kan gi krav på oppreisning i tillegg til annen erstatning. Hør med våre advokater idag.

En fotgjengerulykke kan gi omfattende skader, særlig for den som blir påkjørt av en bil og dermed får en trafikkskade. En bil er stor og tung, og kan påføre en fotgjenger store skader, selv ved relativt beskjedne hastigheter. Det er ikke uvanlig at skadelidte ved en fotgjengerulykke blir kastet flere meter fremover når bilen treffer. Da kan man få skader både direkte fra sammenstøtet med bilen, og ved landingen i veibanen. Er du utsatt for en fotgjengerulykke og skal kreve erstatning, bør du engasjere advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

Hvis du har blitt utsatt for en fotgjengerulykke i et fotgjengerfelt, kan du i tillegg til de vanlige erstatningspostene også ha krav på oppreisning. Oppreisning er en kompensasjon for tort og svie, og kan kreves hvis den som forårsaket fotgjengerulykken har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Hvis en bilist kjører på en fotgjenger som krysser et fotgjengerfelt, vil bilisten fort kunne bli ansett å ha vært grovt uaktsom.

Hvis du er utsatt for en fotgjengerulykke og har fått alvorlige skader, kan det noen ganger være aktuelt for politiet å gjennomføre en straffesak mot bilisten. I disse tilfellene kan du ha krav på bistandsadvokat, alt ettersom hvilke straffebud politiet vurderer tiltalen etter. Bistandsadvokaten vil da hjelpe deg under straffesaken, og med å fremme krav om erstatning og oppreisning overfor bilisten.

Utgiftene til advokat ved trafikkskadesaker dekkes av bilens forsikringsselskap på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss