Du kan ha krav på
bistandsadvokat
etter trafikkulykke

Bistandsadvokat etter trafikkulykke

I alvorlige trafikkulykker kan det oppnevnes bistandsadvokat ved straffeforfølgelse av bilfører.

Noen ganger er det aktuelt med bistandsadvokat etter trafikkulykke. Enkelte trafikkulykker er så alvorlige at politiet fører straffesak mot føreren av den skadevoldende bilen. Som skadelidt kan du da ha krav på bistandsadvokat, som kan kreve oppreisning for deg av den skadevoldende bilføreren for den trafikkskaden du har.

Et offer etter en trafikkulykke har rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat når det er grunn til å tro at han eller hun som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. Det kan lett skje ved alvorlige trafikkulykker, hvor skadepotensialet for alvorlige trafikkskader er stort.

Som skadelidt kan du selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke som bistandsadvokat etter trafikkulykken, og det er en fordel om du velger en advokat som også skal håndtere forsikringssaken etter ulykken. Disse sakene henger nemlig tett sammen.

Etter å ha fått oppdraget, skal bistandsadvokaten så snart som mulig avklare om den skadelidte har et erstatningskrav å gjøre gjeldende i straffesaken. Som regel vil det bare være oppreisning som kreves i straffesaken, og så krever man resten av erstatningen av forsikringsselskapet. Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Utgiftene til bistandsadvokat etter trafikkulykke dekkes av staten hvis man får oppnevnt bistandsadvokat av domstolen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring som bistandsadvokat - herunder også i terrorsaken etter 22. juli 2011. Ta kontakt idag for samtale om oppdrag om bistandsadvokat etter trafikkulykke.

Kontakt oss