Har du blitt påført
personskade av en bil?

Personskade - bil

Hvis en bil forårsaker en personskade, vil du ha krav på erstatning. La våre advokater hjelpe deg fremme ditt erstatningskrav.

Personskade som er forårsaket av bil, gir krav på erstatning fra bilens forsikringsselskap. En bil har obligatoriske forsikringsordninger som erstatningsmessig er ment å sikre dem som måtte få en personskade fra en bil. Erstatning for personskade forårsaket av bil er objektiv, noe som betyr at man ikke trenger å påvise skyld hod bilføreren så lenge bilen har gjort skade. Skal du kreve erstatning for personskade forårsaket av bil, så bør du bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

De aller fleste som blir påført en personskade av bil, får ikke alvorlige skader. Andre er imidlertid ikke så heldige, og kan bli livsvarig lemlestet på en måte som påvirker deres muligheter til å jobbe og tjene penger. Særlig kan den som blir utsatt for en frontkollisjon/møteulykke være utsatt for betydelige personskader, som eksempelvis omfattende bruddskader, multitraume, hodeskade etc.

Jo større og mer kompliserte personskader bilen har forårsaket, jo større kan også erstatningssummen bli. Forsikringsselskapet vil som regel ønske å betale ut minst mulig i erstatning, også ved personskade forårsaket av bil. En advokat som er vantt il å jobbe med trafikkskade- og erstatningsrett vil kunne hjelpe deg imøtegå selskapets anførsler og sørge for at saken din håndteres på en effektiv og god måte. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat ved trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss