Biluhell kan gi alvorlige skader, og store erstatningskrav. Det lønner seg som regel å bruke advokat som er spesialist hvis du skal få erstatningen du har krav på.Biluhell kan gi alvorlige skader, og store erstatningskrav. Det lønner seg som regel å bruke advokat som er spesialist hvis du skal få erstatningen du har krav på.

Biluhell og erstatning

Biluhell

Biluhell kan gi alvorlige skader, særlig hvis hastigheten har vært stor. Det kan være komplisert å kreve erstatning etter biluhell, og forsikringsselskapet vil gjerne forsøke å spare penger i erstatningsoppgjøret. Dersom selskapet lykkes med dette, er det på din bekostning.

Biluhell kan gi krav på erstatning. Hvis du er innblandet i et biluhell og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til biluhellet. Det kreves ikke at bilisten har gjort noe uaktsomt for at du skal kunne kreve erstatning etter en biluhell, ettersom det etter bilanvarsloven er et objektivt ansvar for skader forvoldt av biler. Skal du kreve erstatning etter et biluhell, bør du imidlertid bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

De aller fleste som utsettes for biluhell, får ikke alvorlige skader. Noen biluhell involverer imidlertid store krefter, og etter slike biluhell kan personskadene være omfattende. Særlig kan dette gjelde ved frontkollisjoner/møteulykker. Dersom personskadene er store, vil også erstatningen etter biluhellet også kunne bli stor - særlig hvis den som har fått personskaden ikke kan jobbe som tidligere og dermed får et inntektstap.

Forsikringsselskapet har som uuttalt formål å spare penger i forsikringsoppgjørene. Ved erstatningskrav etter alvorlige biluhell vil forsikringsselskapene dermed som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat ved trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss