Lurer du på noe i din sak?

Landsforeningen for trafikkskade har byttet navn til Personskadeforbundet LTN. Forbundet ivaretar interessene til alle med personskader, uansett hvordan de har oppstått, som f.eks. i en trafikkulykke eller arbeidsulykke. Forbundet har ikke egne advokater som bistår skadelidte.

Forbundet ble opprettet som en støtteorganisasjon for personer og familier som hadde fått personskade etter trafikkulykke, etter at stifteren av foreningen selv ble berørt av en trafikkulykke da hans sønn ble skadet. Forbundet engasjerer seg for de som har fått ulike personskader og søker å fremme deres rettigheter og muligheter til erstatning.

Forbundet er organisert i flere lokale lag, som avholder egne medlems- og informasjonsmøter. Her kan medlemmene møtes og utveksle erfaringer. Det utgis et eget medlemsblad som tar for seg aktuelle problemstillinger av relevanse for medlemmene, samt også enkelthistorier med medlemmenes erfaringer og opplevelser.

I tillegg til rådgivning til enkeltmedlemmer driver Personskadeforbundet LTN med omfattende interessepolitisk arbeid, spesielt innen erstatningsrett og helserett. Forbundet er aktivt både i høringer på Stortinget og representer brukere på områder som omhandler helse, rehabilitering, erstatning og trygd. Det engasjerer seg også sterkt i forebyggende arbeid og spesielt innenfor trafikksikkerhet.

Du kan kontakte Personskadeforbundet gjennom å oppsøke deres hjemmesider her.

Personskadeforbundet har ikke egne advokater som jobber med personskade- og erstatningsrett. 

Det lønner seg likevel å bruke en advokat som har erfaring med erstatnings- og forsikringsrett. Erfaringsvis oppnår du mer i erstatning ved å bruke en spesialisert advokat, framfor å stå alene mot forsikringsselskapet.

Utgiftene til advokat dekkes i trafikk- og yrkesskadesaker av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningsrett, uavhengig av Personskadeforbundet LTN. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss