personskadesiden

Landsforeningen for trafikkskade
hjelper trafikkofre

Landsforeningen for trafikkskade har byttet navn til Personskadeforbundet. Personskadeforbundet ivaretar interessene til alle med personskader, uansett hvordan de har oppstått. Våre advokater har lang erfaring med trafikkskadesaker, kan bistå deg i din sak.

Forbundet ble opprettet som en støtteorganisasjon for personer og familier som hadde fått personskade etter trafikkulykke, etter at stifteren av foreningen selv ble berørt av en trafikkulykke da hans sønn ble skadet. Forbundet engasjerer seg for de som har fått ulike personskader og søker å fremme deres rettigheter og muligheter til erstatning.

Forbundet er organisert i flere lokale lag, som avholder egne medlems- og informasjonsmøter. Her kan medlemmene møtes og utveksle erfaringer. Det utgis et eget medlemsblad som tar for seg aktuelle problemstillinger av relevanse for medlemmene, samt også enkelthistorier med medlemmenes erfaringer og opplevelser.

I tillegg til dette jobber Personskadeforbundet også rettspolitisk, med konkrete endringsforslag og i forbindelse med høringsuttalelser mv.

Du kan kontakte Personskadeforbundet gjennom å oppsøke deres hjemmesider her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss