Erstatning ved trafikkskade

Du bør ha advokat når du krever erstatning ved trafikkskade

Erstatning ved trafikkskade medfører en vanskelig prosess. Forsikringsselskapet vil gjøre det de kan for å betale så lite som mulig i erstatning, og du bør derfor ikke stå alene i prosessen. Gjennom personskadesiden kan du komme i kontakt med erfarne advokater som er spesialister på personskade og erstatning.

Erstatning ved trafikkskade kan være vanskelig å kreve for den som blir utsatt for en trafikkulykke. En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av en bil eller annet motorisert kjøretøy, og disse kan noen ganger være veldig alvorlige. Jo mer alvorlig og omfattende en trafikkskade er, jo høyere kan også erstatningsbeløpet bli. Noen ganger kan imidlertid en beskjeden skade også gi et stort erstatningsbeløp - avhengig av hvordan personskaden påvirker den skadelidte økonomisk. Skal du kreve erstatning ved trafikkskade, bør du imidlertid bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Den som som skal kreve erstatning ved trafikkskade trenger ikke å bevise at ulykken skyldes uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som forårsaket trafikkskaden, og så kan man gjøre ansvaret gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i. Den som skal kreve slik erstatning ved trafikkskade må iimidlertid bevise at de skadene vedkommende har fått skyldes trafikkulykken, og ikke noe annet. Dette kan noen ganger være veldig vanskelig å bevise, særlig for den som har fått nakkesleng etter trafikkulykken. En advokat som jobber mye med trafikkskadesaker, og saker om erstatning ved trafikkskade, vil vite hvordan man best kan håndtere den bevismessige situasjonen og bedre dine muligheter til å få erstatning. Vi vil derfor anbefale at du tar kontakt med advokat her på Personskadesiden.no, hvor du vil få slik kvalifisert bistand som du trenger i erstatningsoppgjøret.

Skal du kreve erstatning ved trafikkskade må du imidlertid ikke bare bevise at den fysiske skaden skyldes trafikkulykken. Du må også bevise at du har fått, eller kommer til å få, et økonomisk tap som følge av trafikkskaden. Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkskade som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss