Vi hjelper deg få erstatning
etter amputasjon og andre skader

Amputasjon etter trafikkulykke

Har du opplevd amputasjon etter en trafikkulykke? En amputasjon er en svært inngripende skade, og har stor innvirkning på livskvaliteten i forhold til hva man kan og ikke kan gjøre. Dermed kan også erstatningskravene bli høye, og prosessen vanskelig å forholde seg til.

Konsekvenser av amputasjon

Å måtte amputere en finger vil være et mindre inngrep fysisk enn der den skadelidte må amputere et ben eller en hel arm. Likevel vil en yrkespianist merke fingeramputasjonen inntektsmessig på en annen måte enn hva som vil være tilfelle for de fleste andre yrkesgrupper. På samme måte vil en håndverker eller andre som ikke har en kontorjobb merke en amputasjon mye hardere enn en som har en kontorjobb. Dette kan resultere i et stort økonomisk tap som du kan kreve erstatning for. 

Erstatning ved amputasjon som trafikkskade

Erstatning etter amputasjon vil variere etter hvilke legemsdeler som er blitt amputert og hvordan dette påvirker deg som skadelidt. Det vil også avhenge av hvilket lønnsnivå du hadde før amputasjonen skjedde, og hvordan dette er i sammenligning med det du har nå. Disse variablene gjør at du bør la en advokat som har erfaring med trafikkskadesaker håndtere saken for deg, slik at du ikke går glipp av erstatning du har krav på. Våre advokater har lang erfaring med trafikkskader og personskader, og kan hjelpe deg med ditt erstatningskrav etter amputasjonen.

Tapsbegrensningsplikt ved amputasjon etter trafikkskade

Merk at du i denne sammenhengen har en tapsbegrensningsplikt. Dette betyr at du som utgangspunkt plikter å jobbe i stillinger du kan klare med amputasjonsskaden. Ofte vil NAV sette i gang med en utredning for å finne ut av hvilke alternativer jobber du kan klare etter amputasjonen. Slike utredninger plikter du å delta i, og de aller fleste har også et ønske om å komme tilbake i en jobb etter at man har blitt skadet.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss