personskadesiden

Vi hjelper deg få erstatning
etter amputasjon og andre skader

Amputasjon

Har du opplevd amputasjon etter en trafikkulykke? En amputasjon er en svært inngripende skade, og har stor innvirkning på livskvaliteten i forhold til hva man kan og ikke kan gjøre. Dermed kan også erstatningskravene bli høye, og prosessen vanskelig å forholde seg til.

Hvis du har fått en amputasjon etter en ulykke, eksempelvis en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, så kan du kreve erstatning. Våre advokater har lang erfaring med trafikkskader og personskader, og kan hjelpe deg med ditt erstatningskrav etter amputasjonen.

For eksempelvis en håndverker eller andre som ikke har en kontorjobb kan en amputasjon ha store konsekvenser for mulighetene til å jobbe i samme jobb som tidligere. Dette kan resultere i et stort økonomisk tap, og dette kan du kreve erstatning for. Hvor mye du kan få i erstatning vil avhenge av hvilket lønnsnivå du hadde før amputasjonen skjedde, og hvordan dette er i sammenligning med det du har nå.

Merk at du i denne sammenhengen har en tapsbegrensningsplikt. Dette betyr at du som utgangpunkt plikter å jobbe i stillinger du kan klare med amputasjonsskaden. Ofte vil NAV sette igang med en utredning for å finne ut av hvilke alternativer jobber du kan klare etter amputasjonen. Slike utredninger plikter du å delta i, og de aller fleste har også et ønske om å komme tilbake i en jobb etter at man har blitt skadet.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss