Skal du kreve erstatning
etter albueskade?

Erstatning etter albueskade

Har du fått en albueskade etter en trafikkulykke, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever. Våre advokater hjelper deg.

Erstatning etter albueskade som trafikkskade bør kreves gjennom advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Som trafikkskadet har du krev på å få erstattet det fulle økonomiske tapet ditt, men det kan være vanskelig å både beregne dette og å vite hvordan dette best skal presenteres overfor selskapet. Dette er noe en advokat som har erfaring med trafikkskadesaker kan hjelpe deg med hvis du skal kreve erstatning etter albueskaden du har fått. Du bør derfor kontakte advokat idag.

En albueskade kan medføre stort ubehag og vanskeligheter i hverdagen, ettersom albueleddet forbinder hånden med skulderen. Dermed kan en skade på albueleddet medføre store problemer med å fungere i jobb som tidligere. Brudd i albueregionen kan forekomme, og da særlig i forhold til fall med strak arm. Slike brudd må behandles samvittighetsgullt av helsepersonellet og krever nesten alltid sykehusinnleggelse. Noen ganger kreves også operasjon på grunn av faren for skade på de omkringliggende nervene.

Dersom din albueskade medfører store økonomiske konsekvenser for deg, vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Hvis du f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil albueskaden kunne gi store erstatningsutbetalinger, og det vil ikke forsikringsselskapet ha særlig lyst til selv om det plikter å betale ut riktig erstatning i alle personskadesaker. Da blir forsikringsselskapet fort en motstander i ditt erstatningsoppgjør.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss