Lurer du på om du har en sak?

Yrkesskadeerstatning økte med en million

Mann ble skadet på jobb etter terrorangrepet i Oslo 22. juli 2011, og fremmet krav om yrkesskadeerstatning. Forsikringsselskapet mente mannen ikke hadde fått noen skade.

Selskapet mente at mannen ikke var påført noen yrkesskade etter terrorhandlingen, og at skaden i alle fall ikke hadde ført til et økonomisk tap. Mannen tok ved hjelp av advokatfullmektig Ida Elisabeth Alnes Holte ut stevning for tingretten med krav om full erstatning for tapet etter de psykiske skadene.

Selskapet tilbød først kr 200.000,- som fullt og endelig oppgjør for skaden. Under saksforberedelsene for tingretten, og en uke før saken skulle behandles av domstolen, måtte selskapet innse at de hadde plikt til å betale mer i erstatning til mannen. Etter forhandlinger med adv.flm. Holte aksepterte selskapet til slutt å betale kr. 1.200.000,- i erstatning til mannen, i tillegg til ménerstatning som han allerede hadde fått utbetalt.  Selskapet måtte også betale utgiftene til den rettsoppnevnte sakkyndige.

Det lønner seg som regel å bruke advokat mot forsikringsselskap etter yrkesskade. Som regel vil en erfaren advokat kunne sørge for at du får mer enn selskapet vil betale deg dersom du forsøker å håndtere saken alene.

Vi har erfaringen du trenger, og våre advokater er spesialister på yrkesskade- og erstatningsrett. Ta en uforpliktende samtale med oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg i din erstatningssak.

Kontakt oss